"aiding and abetting" - Svensk översättning

EN

"aiding and abetting" på svenska

EN

aiding and abetting {substantiv}

volume_up
1. juridik
aiding and abetting
aiding and abetting
The report also proposes increasing prison sentences and takes the view that the instigation of, aiding or abetting such activity must also be punished.
I betänkandet läggs också ett förslag fram om att öka fängelsestraffen, och man anser att anstiftan och medhjälp skall bestraffas.
aiding and abetting

Användningsexempel för "aiding and abetting" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn taking a passive line, the Council of Ministers is guilty of aiding and abetting.
Ministerrådet, som nu förhåller sig passivt, gör sig till medbrottsling.
EnglishShutting our eyes to illegal immigration is tantamount to aiding and abetting human trafficking.
Att blunda för illegal invandring är detsamma som att hjälpa och medverka till människohandel.
EnglishThe only possible conclusion we can reach is that the ECB is actively involved in aiding and abetting money laundering.
Den enda möjliga slutsats vi kan dra är att ECB är aktivt inblandad i att bistå och medverka till penningtvätt.
EnglishIt is aiding and abetting fire.
Den är medskyldig och mordbrandsframkallande.
EnglishOne of the great weaknesses of the past has been a lack of efficient enforcement and member countries aiding and abetting that.
En av de största svagheterna tidigare har nog varit bristen på effektivt verkställande och medlemsländer som bistår och medverkar därtill.
EnglishWe are therefore aiding and abetting the extermination of a people, while at the same time bringing Turkey into the European family.
Vi är därför med och stöder och medverkar till förintelsen av ett folk samtidigt som vi välkomnar Turkiet till den europeiska familjen.
Englishaiding and abetting
EnglishThe report also proposes increasing prison sentences and takes the view that the instigation of, aiding or abetting such activity must also be punished.
I betänkandet läggs också ett förslag fram om att öka fängelsestraffen, och man anser att anstiftan och medhjälp skall bestraffas.
EnglishThe top military man in the United States aiding and abetting the violence in East Timor and last Monday ordering his Indonesian pal to accept an international peace force.
Den militära höjdaren i Förenta staterna hjälper och understöder våldet i Östtimor, och i måndags beordrade han sin indonesiske kompis att acceptera en internationell fredsstyrka.
EnglishAnyone who totally rejects the lawful interception of modern communications, which we have heard many speakers do, is simply aiding and abetting criminals, albeit unintentionally.
Den som totalt avvisar laglig övervakning av den moderna kommunikationen, så som vi har hört i vissa anföranden, gör sig måhända omedvetet men likväl till konsekvent hantlangare för brottslingar.

Liknande översättningar för "aiding and abetting" på svenska

abetting verb
and konjunktion
Swedish