"aid programme" - Svensk översättning

EN

"aid programme" på svenska

EN

aid programme {substantiv}

volume_up
1. brittisk engelska
aid programme (även: aid program)
The European Commission will then base its definitive aid programme on these figures.
Mot den bakgrunden kommer Europeiska kommissionen sedan att slutgiltigt fastställa sitt biståndsprogram.
I quote: the evaluation of the EU aid programme ranged from not good, through terrible to dangerous.
Jag citerar: Bedömningen av EU: s biståndsprogram sträckte sig från inte bra via erbarmlig till riskabel.
This is, therefore, a proper participation agreement concluded between partners and not an aid programme.
Det handlar alltså verkligen om ett avtal om deltagande som slutits mellan partner och inte om ett biståndsprogram.

Användningsexempel för "aid programme" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe should think about this, because the current aid programme expires next year.
Vi bör fundera på detta, eftersom det nuvarande biståndsprogrammet upphör nästa år.
EnglishA two-year aid programme does not provide financial security for any organisation.
Ett stödprogram på två år ger ingen finansiell trygghet för någon organisation.
EnglishBilateral financial aid via the TACIS programme has been reasonably successful.
Den bilaterala finansieringshjälpen genom Tacis-programmet har varit rätt framgångsrik.
EnglishThe regulation establishes a programme of aid for the EU economy during the crisis.
Förordningen inrättar ett program till stöd för EU:s ekonomi under krisen.
EnglishSo we will continue to support the island regions in the next aid programme period too.
Det kommer därför att utgå stöd till öregionerna även under nästa stödperiod.
EnglishThe translation of the aid programme into practical measures remains our common priority.
Att omsätta stödprogrammet i praktiska åtgärder förblir vår gemensamma prioritet.
EnglishHowever, 18 months after this aid programme began, it is not working.
Nu, 18 månader efter det att stödprogrammet inleddes, fungerar det dock inte.
EnglishSubject: European food aid programme for the most deprived persons
Angående: Det europeiska programmet för livsmedelsbistånd till de sämst ställda
EnglishCan the Commission ensure a food aid programme at European level?
Kan kommissionären garantera ett livsmedelsbiståndsprogram på europeisk nivå?
EnglishIn practice this might mean that our aid programme to Russia will end.
I praktiken lär detta innebära att vår hjälp till Ryssland kan upphöra.
EnglishAnd we are now basically being presented with a fifth aid programme for the nuclear industry.
Nu läggs för praktiskt taget femte gången ett stödprogram upp för kärnkraftsindustrin.
EnglishOver the past few years, the Commission has granted a great deal of aid via the ECHO programme.
Kommissionen har under de gångna åren gett mycket hjälp via ECHO-programmet.
EnglishMadam President, Commissioner, the food aid programme is essential today.
Fru talman, fru kommissionsledamot! Programmet för livsmedelsbistånd är mycket viktigt i dag.
EnglishHowever, it is good that we have a national aid programme and that the Commission allows this.
Men det är fint att vi har ett nationellt stödprogram och att kommissionen tillåter det.
EnglishThe EUR 400 billion European aid programme will help us overcome the crisis.
Det europeiska biståndsprogrammet på 400 miljarder euro kommer att hjälpa oss att övervinna krisen.
EnglishI will say however to him that the new aid programme, in fact, is conditional.
Jag vill emellertid säga till honom att det nya biståndsprogrammet faktiskt innehåller vissa villkor.
EnglishGuaranteeing an ambitious and effective Aid for Trade programme is particularly important.
Särskilt viktigt är det att garantera ett ambitiöst och effektivt ”bistånd för handel”-program.
EnglishBoth countries also qualify for financial aid under the MEDA programme (B7-4012).
Dessa två länder kan också bli berättigade till ekonomiskt stöd inom ramen för Meda-programmet (B7-4012).
EnglishEvidence of this is our humanitarian aid and agricultural aid programme for North Korea.
Något som talar för detta är vår humanitära hjälp och vårt hjälpprogram för jordbruket i Nordkorea.
EnglishAll this does is to introduce unnecessary and even risky complications into this aid programme.
Detta är ett onödigt och till och med riskabelt försvårande av detta sätt att betala ut stöd.

Liknande översättningar för "aid programme" på svenska

aid substantiv
programme substantiv
to programme verb
individual programme substantiv
action programme substantiv
application programme substantiv
aid agency substantiv
European Community action programme substantiv
aid organization substantiv
degree programme substantiv
dance programme substantiv
Swedish