"aid funds" - Svensk översättning

EN

"aid funds" på svenska

EN

aid funds {pluralis}

volume_up
aid funds
It is important to ensure that aid funds are not used for military purposes.
Det är viktigt att säkerställa att biståndsmedel inte används i militärt syfte.
Of course, there are still some developing countries that deal with aid funds in a fairly arbitrary way.
Självklart finns det fortfarande utvecklingsländer som handskas relativt egenmäktigt med biståndsmedel.
Aid funds from Hungary originally intended for Burma were redirected to China due to the isolationist attitude of the Burmese military dictatorship.
Biståndsmedel från Ungern som ursprungligen var avsedda för Myanmar dirigerades om till Kina på grund av den militärdiktaturens isolationistiska inställning.

Användningsexempel för "aid funds" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is important to ensure that aid funds are not used for military purposes.
Det är viktigt att säkerställa att biståndsmedel inte används i militärt syfte.
EnglishWill aid from the structural funds really lead to the development of these regions?
Kommer stöd från strukturfonderna verkligen att leda till att de här regionerna utvecklas?
EnglishIt committed budgetary funds for aid to banana producers in those regions.
Budgetmedel anslogs för att hjälpa bananproducenterna i dessa regioner.
EnglishWhich employers of former Commissioners have received aid/subsidies from EU funds?
Vilka arbetsgivare för före detta kommissionsledamöter har fått stöd/subventioner från EU-medel?
EnglishIn reality, we now have a situation in which development aid funds are being cut back.
För ögonblicket har vi faktiskt den situationen att medlen för utvecklingshjälpen skärs ner.
EnglishIncidentally, the same applies to a number of other requests for Structural Funds aid.
Detta gäller för övrigt också många andra krav på strukturfonderna.
EnglishMoreover, the European Union immediately promised urgent funds in aid of humanitarian needs.
Dessutom lovade EU omedelbart akut bistånd till de humanitära behoven.
EnglishSuch financial aid from EU funds is an example of European solidarity.
EU:s finansiella stöd är ett exempel på europeisk solidaritet.
EnglishThe only remedies proposed are aid funds for firms, but this aid does not, generally, create jobs.
De enda botemedel som föreslås är företagsstöd, som nästan aldrig skapar arbetstillfällen.
EnglishCommunity humanitarian aid funds must also be mobilised for the reconstruction of the fishing sector.
Gemenskapsmedel till humanitärt bistånd måste också mobiliseras för återuppbyggnaden av fiskerisektorn.
EnglishUrgent aid from public funds is also necessary to help the victims of anti-humanitarian privatisation.
Brådskande stöd från allmänna fonder behövs också för att hjälpa offren för icke-humanitär privatisering.
EnglishOf course, there are still some developing countries that deal with aid funds in a fairly arbitrary way.
Självklart finns det fortfarande utvecklingsländer som handskas relativt egenmäktigt med biståndsmedel.
EnglishWhat role will aid from the Structural Funds play, on the other hand, in the promotion of renewable energy?
Vilken roll kommer å andra sidan strukturfondsstödet att spela för att främja förnybara energikällor?
EnglishChávez is attempting to enhance its role within the region with the aid of oil funds and anti-western rhetoric.
Hugo Chávez försöker stärka sin roll inom regionen med hjälp av oljepengar och antivästlig retorik.
EnglishThis kind of aid is, in our opinion, better and more effective than direct aid whereby funds are applied without discretion.
Denna typ av stöd är bättre och effektivare än direktstöd där medlen används på ett godtyckligt sätt.
EnglishMrs Krehl's report lists a number of obstacles facing potential users of the aid from the Structural Funds.
I Constanze Krehls betänkande förtecknas ett antal hinder som potentiella användare av stöd från strukturfonderna står inför.
EnglishGreater coordination of aid from different funds will make the search for solutions to complex problems more effective.
Bättre samordning av stöd från olika fonder kommer att effektivisera sökandet efter lösningar på komplexa problem.
EnglishI should like to end with the fourth point, and this concerns the provision of aid from the Structural Funds after 1999.
Jag skulle då vilja avsluta med den sista punkten och det gäller tillerkännande av bidrag från strukturfonderna efter 1999.
EnglishNor can we support the sweeping statements concerning more aid for agriculture, structural funds and information actions.
Detta är uppenbarligen otillräckligt för de viktiga målen för den ekonomiska och sociala sammanhållningen i Europeiska unionen.
EnglishWe must now build on these practical activities, for example by deciding how best to use development aid funds.
Nu måste vi bygga vidare på dessa praktiska aktiviteter, till exempel genom att besluta hur vi bäst ska använda medlen för utvecklingsstöd.

Liknande översättningar för "aid funds" på svenska

funds substantiv
Swedish
aid substantiv
fund of funds substantiv
aid agency substantiv
available funds substantiv
aid organization substantiv
aid program substantiv
aid policy substantiv
aid programme substantiv
aid worker substantiv
public funds substantiv
allocation of funds substantiv
cayman funds substantiv
changing funds substantiv
Swedish
money market funds substantiv