"AI" - Svensk översättning

EN

"AI" på svenska

volume_up
AI {egenn.}
SV
EN

AI {egennamn}

volume_up
AI

Användningsexempel för "AI" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAi Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
Ai Weiwei är arvtagare till Kinas magnifika och uråldriga konsttraditioner.
EnglishIf we do not, then in terms of conflict 'we ai n't seen nothing yet '.
Om vi inte gör detta, har vi " ännu inte sett någonting " vad beträffar konflikter.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolution on the case of Ai Weiwei in China.
Nästa punkt är debatten om de sex resolutionsförslagen om fallet Ai Weiwei i Kina.
EnglishAs is well known, Ai Weiwei was prevented from attending the Nobel Prize award ceremony.
Det är allmänt känt att Ai Weiwei hindrades från att närvara vid Nobelprisutdelningen.
EnglishWe are talking today about many people: Ai Weiwei and Liu Xiaobo have already been mentioned.
Vi talar i dag om många personer: Ai Weiwei och Liu Xiaobo har redan nämnts.
EnglishThere is a saying in English: 'If it ai n't broken, do n't fix it. '
I ett engelskt ordspråk sägs det? If it ain ' t broken, don ' t fix it.?
EnglishLet me add: ' We ai n't joking ' when we talk about PHARE and TACIS.
Låt mig tillägga: Vi skojar inte när vi talar om PHARE och TACIS.
EnglishI should like to thank its President, Mr Vo Von Ai, and its Vice-President, Mrs Penelope Faulkner.
Jag vill tacka kommitténs ordförande Vo Von Ai och dess vice ordförande Penelope Faulkner.
EnglishThere would seem to be scope for the admirable dictum: " if it ai n't broke, do n't fix it ".
Det tycks finnas utrymme för det förträffliga tänkespråket " Om det inte är trasigt, laga det inte ".
EnglishWe call for the immediate release of Ai Weiwei.
Vi uppmanar de kinesiska myndigheterna att omedelbart släppa Ai Weiwei.
English(DE) Mr President, as an artist, Ai Weiwei has given faces to the child victims of the Sichuan earthquake.
(DE) Herr talman! Som konstnär har Ai Weiwei gett barnoffren från jordbävningen i Sichuan ett ansikte.
English. - Mr President, I condemn the arrest of Ai Weiwei and call for his immediate release.
Herr talman! Jag fördömer arresteringen av Ai Weiwei och uppmanar till hans omedelbara frisläppande.
EnglishI may be taking a minute more than I usually do, but for Mr Ai Weiwei, it will take ten years longer, apparently.
Jag kanske talar en minut längre än jag brukar, men för Ai Weiwei kommer det uppenbarligen att dröja tio år till.
EnglishWe call for the immediate release of Ai Weiwei.
Vi kräver att Ai Weiwei omedelbart släpps fri.
EnglishWe therefore demand the release of Ai Weiwei.
Vi kräver därför att Ai Weiwei ska släppas fri.
EnglishThe case of Ai Weiwei is a perfect example.
EnglishWe now have Mr Ai Weiwei, who is a well-known artist and was one of the last dissidents who had the possibility to say something.
Nu har vi Ai Weiwei, som är en välkänd konstnär och som var en av de sista dissidenter som hade möjlighet att säga något.
EnglishAi Weiwei must be released now.
EnglishThis, like the previous resolution on Ai Weiwei, shows how dismal the policy being pursued by the Chinese Communist Party is.
Denna, liksom den tidigare resolutionen om fallet Ai Weiwei, visar vilken dyster politik det kinesiska kommunistpartiet ägnar sig åt.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I vividly recall the first time that I saw a work by the Chinese artist Ai Weiwei.
författare. - (PT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag minns tydligt första gången jag såg ett verk av den kinesiske konstnären Ai Weiwei.

"ailing grandmother" på svenska

ailing grandmother
Swedish
  • sjuk mormor
  • krisande mormor
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"air guitar" på svenska

air guitar
Swedish
  • luft gitarr
Mera chevron_right

"airport gates" på svenska

airport gates
Swedish
  • flygplats grindar
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "AI":

AI