EN

ahead of {preposition}

volume_up
1. allmänt
ahead of (även: before)
Finally, this is not to say that an easy economic path ahead lies ahead for Estonia.
Slutligen innebär inte detta att det är en lätt väg som ligger framför Estland ekonomiskt sett.
This is an encouraging signal for the legislative process ahead of us.
Detta är uppmuntrande inför lagstiftningsprocessen som ligger framför oss.
At the same time, we have major tasks ahead of us that have to be accomplished.
Samtidigt hade vi stora uppgifter framför oss, som måste genomföras.
2. "in advance of"
ahead of (även: before)
Hungary and Poland continue to be somewhat ahead of the others in this respect.
Ungern och Polen fortsätter att i någon mån ligga före de övriga i detta avseende.
It is not enough to react, we need to anticipate and be ahead of the game.
Det räcker inte att reagera; vi måste föregripa och ligga före i spelet.
The vice-president and Mr Camisón Asensio were streets ahead of the European Council.
Vice ordföranden och Camisón Asensio låg långt före Europeiska rådet.
ahead of
We are not exactly jumping ahead, but we have to start to be prepared.
Vi går inte händelserna i förväg direkt, men vi måste börja förbereda oss.
You have jumped ahead rather, but we are still on the Minutes.
Ni gick lite i förväg, men vi behandlar fortfarande protokollet.
We are not carrying out an entrance examination ahead of time.
Vi gör inte en övergångsbedömning i förväg.
3. "in a more successful position"
ahead of
Hungary and Poland continue to be somewhat ahead of the others in this respect.
Ungern och Polen fortsätter att i någon mån ligga före de övriga i detta avseende.
It is not enough to react, we need to anticipate and be ahead of the game.
Det räcker inte att reagera; vi måste föregripa och ligga före i spelet.
We need a strong technological foundation if European companies are to stay ahead of the competition, particularly that posed by the Asian economies.
Vi behöver en stark teknisk grund om de europeiska företagen fortsatt ska kunna ligga före konkurrenterna, särskilt konkurrenterna i de asiatiska ekonomierna.

Användningsexempel för "ahead of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the years ahead we should invest more in the Belarussian people in this way.
Under de kommande åren bör vi investera mer i det vitryska folket på detta sätt.
EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Grekland måste nu gå vidare med omfattande strukturreformer och privatiseringar.
EnglishHow can we go ahead with the so-called new policies, the policies for the future?
Hur kan vi gå vidare med den så kallade nya politiken, politiken för framtiden?
EnglishThe Union must meet new challenges and exploit new opportunities that lie ahead.
Unionen måste anta de nya utmaningarna och utforska de nya möjligheter som öppnas.
EnglishIn fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
Utskottet för internationell handel beslutade faktiskt att gå vidare trots detta.
EnglishThat would give them the best sort of assistance in the months and years ahead.
Det skulle vara det bästa stödet för dem under de kommande månaderna och åren.
EnglishHungary and Poland continue to be somewhat ahead of the others in this respect.
Ungern och Polen fortsätter att i någon mån ligga före de övriga i detta avseende.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
När det gäller detta ligger Europa definitivt steget före andra kontinenter.
EnglishI give you my promise to work closely with you in the massive task ahead of us.
Jag lovar att samarbeta nära med er i den massiva uppgift vi har framför oss.
EnglishIf this policy were to go ahead, any hopes for peace would soon be cast aside.
Om denna politik skulle fortsätta skulle allt hopp om fred snart omintetgöras.
EnglishIt is generally agreed that what our farmers need is the security to plan ahead.
De flesta är överens om att våra jordbrukare behöver trygghet för att kunna planera.
EnglishWe know that from history and that is the huge danger that lies ahead of us.
Vi har lärt det av historien, och det är den enorma fara som ligger framför oss.
EnglishWe welcome your commitment to push ahead on the justice and home affairs agenda.
Vi välkomnar ert engagemang för att driva de rättsliga och inrikes frågorna.
EnglishDespite this time bomb which is slowly ticking away, enlargement will go ahead.
Trots denna långsamt tickande tidsinställda bomb skall utvidgningen ändå fortsätta.
EnglishAnd the Dublin Council has removed some more of the obstacles from the road ahead.
Rådet i Dublin har undanröjt ytterligare hinder på den väg som skall föra oss dit.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Det återstår fortfarande mycket att göra innan vi får en gemensam asylpolitik.
EnglishBefore moving ahead, we must be certain that we can overcome this challenge.
Innan vi går vidare måste vi försäkra oss om att vi kan övervinna den utmaningen.
EnglishYouth associations, let me say, are always a bit ahead of the other organisations.
Tillåt mig säga att ungdomsföreningar alltid ligger lite före andra organisationer.
EnglishThis is a totally false assessment and we face some very painful days ahead.
Det är ett allvarligt bedömningsfel, och följderna riskerar att bli smärtsamma.
EnglishI believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
Jag anser att det redan är en viktig uppgift som pekar på framtida riktning.

Synonymer (engelska) till "ahead of time":

ahead of time

Liknande översättningar för "ahead of" på svenska

ahead adjektiv
ahead adverb
of preposition