"agrofuel" - Svensk översättning

EN

"agrofuel" på svenska

volume_up
agrofuel {enb. plur.}
EN

agrofuel {enbart pluralis}

volume_up
I proposed to the Committee on Economic Affairs that we use the term 'agrofuel '.
agrobränslen?.
I proposed to the Committee on Economic Affairs that we use the term 'agrofuel'.
agrobränslen?.

Användningsexempel för "agrofuel" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI proposed to the Committee on Economic Affairs that we use the term 'agrofuel'.
Jag har i utskottet för ekonomi och valutafrågor föreslagit användningen av termen ?agrobränslen?.
EnglishI proposed to the Committee on Economic Affairs that we use the term 'agrofuel '.
Jag har i utskottet för ekonomi och valutafrågor föreslagit användningen av termen? agrobränslen?.
Englishagrofuel production might cause indigenous communities to be driven out of their territories and lead to land price speculation.
Mot denna bakgrund vill jag fråga kommissionen:
EnglishBut my primary observation on this report is to support the move away from agro-fuel and the focus of biomass on waste streams, not food.
Men min främsta kommentar angående detta betänkande är att jag stöder avsteget från agrobränsle och inriktningen när det gäller biomassa på avfallsflöden i stället för på livsmedel.
EnglishOnly yesterday Le Monde revealed Paul Crutzen's conclusions: a litre of agrofuel can contribute up to twice as much to the greenhouse effect as the equivalent amount of fossil fuel.
Så sent som i går avslöjade Le Monde Paul Crutzens slutsatser: en liter agrobränsle kan bidra med upp till dubbelt så mycket till växthuseffekten som motsvarande mängd fossila bränslen.