"agricultural produce" - Svensk översättning

EN

"agricultural produce" på svenska

EN

agricultural produce {substantiv}

volume_up
agricultural produce (även: agricultural product)
Subject: EU export subsidies for agricultural produce
Angående: Europeiska unionens exportsubventioner på jordbruksprodukter
GATT was going to increase the international trade in agricultural produce and generate wealth.
GATT skulle öka den internationella handeln med jordbruksprodukter och alstra välstånd.
In many cases, these countries are utterly dependent upon exporting their agricultural produce.
Dessa länder är i många fall helt beroende av att kunna exportera sina jordbruksprodukter.

Användningsexempel för "agricultural produce" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHere I am thinking of the whole area of export refunds for agricultural produce.
Vad vi kan lära oss av denna rapport är att dessa strategier måste överges.
EnglishHere I am thinking of the whole area of export refunds for agricultural produce.
Här tänker jag på hela området med återbetalningar för jordbruksprodukter.
EnglishUKIP is committed to trade in agricultural produce under the terms of WTO rules.
UKIP vill att handel med jordbruksprodukter ska ske enligt WHO:s regler.
EnglishIn 2010, agricultural produce generated the biggest gains on the stock exchanges.
Under 2010 genererade jordbruksprodukter de största börsvinsterna.
EnglishBy this we mean a spirit made from agricultural produce: fruit, grain or potatoes.
Med det menar vi en spritdryck framställd av jordbruksprodukter: frukt, spannmål eller potatis.
EnglishI am in favour of the European market for agricultural produce. It is good for consumers.
Jag är för den europeiska marknaden för jordbruksprodukter; den är bra för konsumenterna.
EnglishGATT was going to increase the international trade in agricultural produce and generate wealth.
GATT skulle öka den internationella handeln med jordbruksprodukter och alstra välstånd.
EnglishA modest export trade is based on the sale of agricultural produce to neighbouring regions.
Den anspråkslösa exporten baserar sig på försäljning av jordbruksprodukter till närområdena.
EnglishIn many cases, these countries are utterly dependent upon exporting their agricultural produce.
Dessa länder är i många fall helt beroende av att kunna exportera sina jordbruksprodukter.
EnglishA large percentage of the fund is used for interventions to regulate the markets for agricultural produce.
En stor andel används till ingripanden för en reglering av jordbruksmarknaden.
EnglishA growing number of consumers wishes for organically grown agricultural produce and foodstuffs.
En ökande skara konsumenter önskar allt mer ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel.
EnglishToday, Haiti needs 80% of its export earnings to pay for its imported agricultural produce.
I dag använder Haiti 80 procent av sina exportintäkter för att betala för importerade jordbruksprodukter.
EnglishSubject: EU export subsidies for agricultural produce
Angående: Europeiska unionens exportsubventioner på jordbruksprodukter
EnglishAgricultural produce is a large element of ACP exports.
Jordbruksproduktion utgör en stor del av AVS-ländernas export.
English. - (PL) The past two years have seen an escalation of agricultural produce and food prices.
skriftlig. - (PL) De senaste två åren har priserna på jordbruksprodukter och livsmedel stigit i kraftigt.
EnglishThe rich countries buy cheap agricultural produce and sell expensive industrial goods, including medicines.
De rika länderna köper billiga jordbruksprodukter och säljer dyra industriprodukter, inklusive mediciner.
EnglishIt is a vital socio-economic and cultural activity, which ought to ensure high-quality agricultural produce.
Det är en vital socioekonomisk och kulturell aktivitet som borde resultera i högkvalitativa jordbruksprodukter.
EnglishThe EU spends nearly five billion euro each year on subsidies of exports of its own agricultural produce.
Europeiska unionen spenderar årligen uppemot fem miljarder euro på subventioner av export av egna jordbruksprodukter.
EnglishThis could result in a lack of consideration being given to the specific characteristics of some agricultural produce.
Detta skulle kunna leda till att man inte tar hänsyn till vissa jordbruksprodukters utmärkande egenskaper.
EnglishFor that reason, they have to have better access to our market for their industrial manufactured goods and agricultural produce.
Det innebär att de måste få större tillgång till industri- och jordbruksprodukterna på vår marknad.

Liknande översättningar för "agricultural produce" på svenska

agricultural adjektiv
produce substantiv
to produce verb