"agricultural fair" - Svensk översättning

EN

"agricultural fair" på svenska

EN

agricultural fair {substantiv}

volume_up
1. jordbruk
agricultural fair

Användningsexempel för "agricultural fair" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA transparent agricultural policy is the first step towards a fair agricultural policy.
En öppen jordbrukspolitik är första steget mot en rättvis jordbrukspolitik.
EnglishWhen can we see a free and fair European agricultural policy?
När kommer vi att få se en rättvis europeisk jordbrukspolitik?
EnglishTherefore, we need a new, fair agricultural policy drawn up by objective experts rather than interest groups.
Vi behöver följaktligen en helt ny och rättvis jordbrukspolitik som utarbetas av objektiva experter i stället för intressegrupper.
EnglishOn the other hand, industrial-scale livestock farming is developing in Europe which is not livestock friendly and which is not fair in agricultural terms.
Å andra sidan utvecklas en djuruppfödning i industriell skala inom EU, vilket inte är bra för djuren och orättvist ur jordbrukssynvinkel.
EnglishHowever, when a common position is adopted on the agricultural chapter, a fair prospect is required for both the candidate countries and the current net payers.
Vid antagandet av en gemensam ståndpunkt som avser jordbrukskapitlet krävs emellertid ett rimligt perspektiv för såväl kandidatländerna som de nuvarande nettobetalarna.

Liknande översättningar för "agricultural fair" på svenska

agricultural adjektiv
fair adjektiv
fair substantiv