"agrarian" - Svensk översättning

EN

"agrarian" på svenska

SV
volume_up
agrarian {substantiv}
EN

agrarian {adjektiv}

volume_up
agrarian (även: rural)

Användningsexempel för "agrarian" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAgrarian reform has to be implemented, and economic and social justice must be established.
Jordbruksreformen måste inledas och det måste skapas ekonomisk och social rättvisa.
EnglishMr President, like all those who have spoken I am aware of the extent of the crisis in our agrarian sector.
(EN) Herr talman! I likhet med tidigare talare är jag medveten om omfattningen av krisen inom jordbrukssektorn.
EnglishIn the discussion on the organisation of agrarian reform, there was frequent talk of compensation of public goods.
I diskussionen om organisationen av jordbruksreformen talades det ofta om ersättning för kollektiva nyttigheter.
EnglishAgriculture, agrarian reform and rural economic development should be top priority areas for EU assistance.
Jordbruk, jordbruksreformer och utveckling av landsbygdsekonomier bör vara topprioriteringar inom Europeiska unionens bistånd.
EnglishThirty years ago, when the former Soviet Union invaded Afghanistan, Afghanistan was a somewhat well-to-do agrarian society.
För 30 år sedan, när f.d. Sovjetunionen invaderade Afghanistan, var landet ett tämligen välmående jordbrukssamhälle.
EnglishA particular example is Amendment 3, which denies populations the right to define their own agrarian policies.
Ett konkret exempel är ändringsförslag 3, som innebär att befolkningarna förnekas rätten att bestämma över sin egen jordbrukspolitik.
EnglishEurope does not have such a good climate or agrarian conditions to be able to give up support for its farmers altogether.
EU har inte tillräckligt bra klimat eller jordbruksförhållanden för att kunna avstå helt från sitt stöd till jordbrukarna.
EnglishAgrarian reform in the Philippines
EnglishWe cannot but endorse the proposals for agrarian reform and support for the peace process in association with Colombia's immediate neighbours.
Man kan inte annat än stödja förslagen till jordbruksreformer och stödet till fredsprocessen tillsammans med angränsande länder.
EnglishWe cannot but endorse the proposals for agrarian reform and support for the peace process in association with Colombia' s immediate neighbours.
Man kan inte annat än stödja förslagen till jordbruksreformer och stödet till fredsprocessen tillsammans med angränsande länder.
EnglishThis is not only a question of consumer protection but has great significance from the perspective of agrarian strategy and market protection as well.
Detta är inte bara en fråga om konsumentskydd utan har också stor betydelse ur perspektivet jordbruksstrategi och marknadsskydd.
EnglishFirstly, these are small countries which did not start out with a high level of industry but were peripheral nations with a mainly agrarian structure.
Dels är det små länder, som inte startade på hög industriell nivå, utan snarare har en jordbruksstruktur, och som är belägna i periferi.
EnglishHaving said that, we should always bear in mind that Turkey is essentially an agrarian society rapidly transforming itself into an industrial society.
Vi bör alltid komma ihåg att Turkiet till största delen är ett jordbrukssamhälle som snabbt håller på att förvandlas till ett industrisamhälle.

Synonymer (engelska) till "agrarian":

agrarian