"agonising" - Svensk översättning

EN

"agonising" på svenska

SV
EN

agonising {adjektiv}

volume_up
It should also be noted that dying from the effects of sonar injury is an extremely painful, agonising and slow form of death.
Det bör också noteras att när de dör av skador orsakade av sonarsystem är det en extremt plågsam, ångestfylld och långsam död.
agonising

Användningsexempel för "agonising" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAn agonising question is emerging. Who is to guard us from the guardians?
En fråga fylld av oro dyker upp, herr ordförande: Vem ska skydda oss från beskyddarna?
EnglishIs that the great problem about whose solution the German and other governments are agonising?
Är det detta problem som den tyska och andra regeringar desperat försöker finna en lösning på?
EnglishWhilst the World Bank is agonising over economic reform in Pakistan, the military regime is wrecking democracy.
Medan Världsbanken grubblar över ekonomiska reformer i Pakistan, tar den militära regimen död på demokratin.
EnglishWhy do we need yet another body when we have just had three years of self-imposed agonising over the Constitution?
Varför behöver vi ännu ett organ när vi just har genomlidit tre år med självpåtagna kval angående konstitutionen?
EnglishIn 2006, at the latest, the European Union will face an agonising debate over the solidarity required with the candidate countries.
Senast 2006 kommer unionen att ställas inför en upprivande debatt om den nödvändiga solidariteten med kandidatländerna.
EnglishIt should also be noted that dying from the effects of sonar injury is an extremely painful, agonising and slow form of death.
Det bör också noteras att när de dör av skador orsakade av sonarsystem är det en extremt plågsam, ångestfylld och långsam död.
EnglishIn the long term, we cannot manage the agonising mechanism of providing troops for military actions such as Darfur and Chad, as we have done up to this point.
På lång sikt kan vi inte hantera den orosmekanism som det utgör att tillhandahålla trupper för militära insatser i exempelvis Darfur och Tchad, som vi har gjort hittills.
EnglishThe EU should have been vocal in condemning pharmaceutical giants who look on as people die an agonising death as a result of patents.
Europeiska unionen borde ha varit mer högljudd i sitt fördömande av giganterna inom läkemedelsindustrin som ser på medan människor går en fruktansvärd död till mötes som ett resultat av patenten.
EnglishMany of those who are injured, and their families, face an agonising wait to find out whether they have contracted a blood-borne infection such as HIV or hepatitis C.
Många av dem som skadas och deras anhöriga får utstå en kvalfylld väntan för att få reda på om de skadade har smittats av en blodburen sjukdom som hiv eller hepatit C.
EnglishNow the EU is agonising over access to its documents, but at the same time wants to cancel EU-tenders in national newspapers and thus in all native languages.
Nu oroar sig EU över tillgång till dess dokument, men samtidigt vill man upphäva publiceringen av europeiska anbudsförfaranden i nationella tidningar och följaktligen på alla modersmål.
EnglishI am convinced that the majority of well-informed, enlightened consumers would never buy a product that had suffered agonising torment before ending up on the shelves.
Jag är övertygad om att majoriteten av välinformerade, upplysta konsumenter aldrig skulle köpa en produkt som framställts av djur som har lidit helvetets kval innan produkten hamnade på hyllan.

Synonymer (engelska) till "agonising":

agonising
agonised
English