EN

agitator {substantiv}

volume_up
agitator
Lü had shown her true colours as an extremist and incorrigible agitator for the independence of Taiwan.
Lü hade visat sitt rätta ansikte som extremist och obotlig agitator för Taiwans självständighet.
It is not the remark of some left-wing agitator, but a sober assessment by the upper chamber of the British Parliament – the respectable House of Lords.
Det är inte en anmärkning från någon agitator på vänsterkanten, utan en saklig bedömning av det brittiska parlamentets övre kammare – det aktade överhuset.
This requires firm government action against all agitators, irrespective of their religious affiliations.
Detta innebär ett kraftigt uppträdande från staten mot alla orosstiftare oavsett religiös tillhörighet.
agitator
volume_up
rabulist {utr.} (uppviglare )
SV

agitator {utrum}

volume_up
1. allmänt
Lü hade visat sitt rätta ansikte som extremist och obotlig agitator för Taiwans självständighet.
Lü had shown her true colours as an extremist and incorrigible agitator for the independence of Taiwan.
Det är inte en anmärkning från någon agitator på vänsterkanten, utan en saklig bedömning av det brittiska parlamentets övre kammare – det aktade överhuset.
It is not the remark of some left-wing agitator, but a sober assessment by the upper chamber of the British Parliament – the respectable House of Lords.
2. politik

Användningsexempel för "agitator" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLü had shown her true colours as an extremist and incorrigible agitator for the independence of Taiwan.
Lü hade visat sitt rätta ansikte som extremist och obotlig agitator för Taiwans självständighet.
EnglishIt is not the remark of some left-wing agitator, but a sober assessment by the upper chamber of the British Parliament – the respectable House of Lords.
Det är inte en anmärkning från någon agitator på vänsterkanten, utan en saklig bedömning av det brittiska parlamentets övre kammare – det aktade överhuset.

Synonymer (engelska) till "agitator":

agitator
English
agitation
agitating