"aggrieved" - Svensk översättning

EN

"aggrieved" på svenska

SV
SV
EN

aggrieved {adjektiv}

volume_up
aggrieved
They feel aggrieved that their ambitions for EU membership in the long term are being ignored and decreed unrealistic, particularly by the Commission.
De känner sig kränkta av att deras strävan efter EU-medlemskap på lång sikt ignoreras och betraktas som orealistisk, särskilt av kommissionen.
At the same time, the deeply aggrieved Russian army leadership can undertake bloody revenge for the humiliating defeat against the Chechen freedom fighters of only a few years ago.
I förbigående kan den djupt kränkta ryska arméledningen ta en blodig revansch för det försmädliga nederlaget mot de tjetjenska frihetskämparna för några år sedan.
The so-called 'coalition of the willing' was a curiously outdated 19th century balance of power concept, which always carried with it the danger of leaving at least one nation feeling aggrieved.
Koalitionen mot Irak var ett besynnerligt förlegat koncept från 1800-talet som byggde på maktbalans, vilket alltid medförde en viss risk för att åtminstone en nation skulle känna sig kränkt.

Användningsexempel för "aggrieved" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOf course, the aggrieved can appeal to the court in Strasbourg.
Naturligtvis kan den som drabbas vända sig till domstolen i Strasbourg.
EnglishWe continue our investigation, but we have no magic wand to restore the fortunes of the aggrieved policyholders.
Vi fortsätter vår undersökning, men vi kan inte trolla fram och återlämna de förfördelade försäkringstagarnas tillgångar.
EnglishThe citizens tell us that it is an affront to their sovereignty; they feel that they are being excluded, and they feel deeply aggrieved.
Medborgarna säger oss att det är en förolämpning mot deras suveränitet, de anser att de utestängs och är djupt sårade.
EnglishThe Council, which feels aggrieved, must get used to the fact that in future, it must cooperate much better with the European Parliament.
Rådet, som är upprört, måste vänja sig vid att det i framtiden måste ha ett mycket bättre samarbete med Europaparlamentet.
EnglishUltimately, these new structures will be able to help resolve cross-border disputes for aggrieved consumers within the European Union.
Till slut kan dessa nya strukturer medverka till att lösa gränsöverskridande tvister för förorättade konsumenter inom Europeiska unionen.
EnglishMr President, in this debate on a point of order the term 'nationalists' has been used, which does no justice to the arguments of the aggrieved parties.
Herr talman! I den här debatten om ordningsfrågor har termen nationalister fallit och det gör ingen rätt åt motståndarsidans argument.
EnglishThey feel aggrieved that their ambitions for EU membership in the long term are being ignored and decreed unrealistic, particularly by the Commission.
De känner sig kränkta av att deras strävan efter EU-medlemskap på lång sikt ignoreras och betraktas som orealistisk, särskilt av kommissionen.
EnglishMr President, I was very aggrieved when the President of the European Parliament did not have a seat at the table for the negotiations with President Bush.
Herr talman! Jag blev mycket bedrövad när Europaparlamentets talman inte fick en plats vid bordet under förhandlingarna med president Bush.
EnglishI believe that this is very important because of course the decision of the Heads of State and Government had no legal base and was made without hearing the aggrieved party.
Jag anser att detta är mycket viktigt, eftersom detta beslut av regeringscheferna fattades utan rättslig grund och utan att höra berörd part.
EnglishAt the same time, the deeply aggrieved Russian army leadership can undertake bloody revenge for the humiliating defeat against the Chechen freedom fighters of only a few years ago.
I förbigående kan den djupt kränkta ryska arméledningen ta en blodig revansch för det försmädliga nederlaget mot de tjetjenska frihetskämparna för några år sedan.
EnglishMr President, I was very aggrieved when the President of the European Parliament did not have a seat at the table for the negotiations with President Bush.
Kina har också en obehaglig vana att understödja brutala regimer som Sudan, Burma och Nordkorea, utan hänsyn till de grymheter som de begår, på grundval av icke-inblandning i deras inrikespolitik.
EnglishThe so-called 'coalition of the willing' was a curiously outdated 19th century balance of power concept, which always carried with it the danger of leaving at least one nation feeling aggrieved.
Koalitionen mot Irak var ett besynnerligt förlegat koncept från 1800-talet som byggde på maktbalans, vilket alltid medförde en viss risk för att åtminstone en nation skulle känna sig kränkt.
EnglishThe so-called 'coalition of the willing ' was a curiously outdated 19th century balance of power concept, which always carried with it the danger of leaving at least one nation feeling aggrieved.
Koalitionen mot Irak var ett besynnerligt förlegat koncept från 1800-talet som byggde på maktbalans, vilket alltid medförde en viss risk för att åtminstone en nation skulle känna sig kränkt.