"aggravating circumstances" - Svensk översättning

EN

"aggravating circumstances" på svenska

EN

aggravating circumstances {pluralis}

volume_up
1. juridik
aggravating circumstances
Well, in this case the violation was serious but so were the aggravating circumstances.
När det gäller det här ärendet var det allvarligt och det fanns även försvårande omständigheter, till och med mycket försvårande omständigheter.
There are a number of things missing, of course, for example a mention of aggravating circumstances, which we had included previously.
Det saknas naturligtvis ett antal saker, till exempel ett omnämnande av försvårande omständigheter, vilket vi tidigare hade tagit in.
These vary greatly among Member States, from three to twenty years for basic offences and from ten years to life imprisonment for aggravating circumstances.
De varierar mycket bland medlemsstaterna, från tre till tjugo år för primära brott och från tio år till livstids fängelse för försvårande omständigheter.

Användningsexempel för "aggravating circumstances" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWell, in this case the violation was serious but so were the aggravating circumstances.
När det gäller det här ärendet var det allvarligt och det fanns även försvårande omständigheter, till och med mycket försvårande omständigheter.
EnglishThere are a number of things missing, of course, for example a mention of aggravating circumstances, which we had included previously.
Det saknas naturligtvis ett antal saker, till exempel ett omnämnande av försvårande omständigheter, vilket vi tidigare hade tagit in.
EnglishThese vary greatly among Member States, from three to twenty years for basic offences and from ten years to life imprisonment for aggravating circumstances.
De varierar mycket bland medlemsstaterna, från tre till tjugo år för primära brott och från tio år till livstids fängelse för försvårande omständigheter.
EnglishWith regard to the size of the fine, it must be borne in mind that it is set in accordance with the seriousness of the violation and with the aggravating circumstances.
När det gäller bötesbeloppen måste hänsyn tas till att de fastställs med tanke på hur allvarlig överträdelsen är och de försvårande omständigheter som kan föreligga.
EnglishWe have therefore enhanced the definition of aggravating circumstances so that it also includes mafia-like criminal organisations linked to terrorism and to trafficking in human beings.
Vi har därför förstärkt definitionen av försvårande omständigheter så att den även innefattar maffialiknande kriminella organisationer med kopplingar till terrorism och människohandel.

Liknande översättningar för "aggravating circumstances" på svenska

circumstances substantiv
aggravating adjektiv
certain circumstances
mitigating circumstances substantiv
extenuating circumstances substantiv
aggravating factor substantiv
not under any circumstances adverb
under certain circumstances