"ageing population" - Svensk översättning

EN

"ageing population" på svenska

EN

ageing population {substantiv}

volume_up
ageing population
And an ageing population is another reason to look after the Stability Pact.
En åldrande befolkning är ytterligare ett argument att respektera stabilitetspakten.
Elsewhere, it bemoans the fact that Europe has an ageing population.
På ett annat ställe i dokumentet beklagas det faktum att Europa har en åldrande befolkning.
In order to do so, Europe needs to overcome the problem of the ageing population.
För att göra det måste EU lösa problemet med en åldrande befolkning.

Användningsexempel för "ageing population" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe ageing population could provide an ideal opportunity for gender equality.
Den åldrande befolkningen kan utgöra en idealisk möjlighet på jämställdhetsområdet.
EnglishAnd an ageing population is another reason to look after the Stability Pact.
En åldrande befolkning är ytterligare ett argument att respektera stabilitetspakten.
EnglishThese challenges are demographic decline and the ageing of Europe's population.
Dessa utmaningar utgörs av en demografisk tillbakagång och Europas åldrande befolkning.
EnglishWhat we really need is to focus on the fact that Europe has an ageing population.
Det vi egentligen bör lyfta fram är att EU:s befolkning blir allt äldre.
EnglishPopulation ageing is a challenge to European society and to Europe's economy.
Den åldrande befolkningen är en utmaning för det europeiska samhället och dess ekonomi.
EnglishSadly, population ageing and population shrinkage are the inescapable future of Europe.
En åldrande och krympande befolkning är tyvärr Europas oundvikliga öde i framtiden.
EnglishThe ageing population issue is another challenge being faced by almost all EU countries.
Den åldrande befolkningen är en annan utmaning för praktiskt taget alla EU-länder.
EnglishThe ageing population will also have a strong impact on their future.
Den åldrande befolkningen kommer också att ha en stor inverkan på deras framtid.
EnglishThe only answer to an ageing population is to change our attitude to conceived life.
EU borde också informeras om situationen på hälso- och sjukvårdsområdet.
EnglishThis time, not because of a war, fortunately, but because of an ageing population.
Den här gången beror det inte på något krig som tur är, utan på den åldrande befolkningen.
EnglishIn order to do so, Europe needs to overcome the problem of the ageing population.
För att göra det måste EU lösa problemet med en åldrande befolkning.
EnglishThe ageing of the population is one of the biggest challenges that the EU is facing.
Befolkningens åldrande är för närvarande en av EU:s största utmaningar.
EnglishHow do we solve the economic effects of the ageing of the population?
Så hur löser vi då de ekonomiska konsekvenserna av den åldrande befolkningen?
EnglishAn ageing population will cause major problems of a social, economic and budgetary nature.
När befolkningen åldras uppstår stora sociala, ekonomiska och budgetmässiga problem.
EnglishThe only answer to an ageing population is to change our attitude to conceived life.
Den enda lösningen på en allt äldre befolkning är att förändra vår attityd till tillvaron.
EnglishThe ageing of the population is one of the greatest long-term challenges facing the EU.
Befolkningens åldrande är en av de största utmaningarna som EU står inför på lång sikt.
EnglishThe ageing of the population is another challenge facing nearly every country in the EU.
Den åldrande befolkningen är en annan utmaning som nästan alla länder i EU står inför.
EnglishIn the long term, however, this does not solve the specific problem of an ageing population.
På lång sikt löser det dock inte det specifika problemet med en åldrande befolkning.
EnglishHow are we going to safeguard a welfare state threatened by the ageing of the population?
Hur skall vi trygga en välfärdsstat som hotas av att befolkningen åldras?
EnglishI should also like to raise a final point: what can we do about the ageing population of Europe?
Och en sista punkt; vad kan vi göra beträffande den ökande medelåldern i Europa?

Liknande översättningar för "ageing population" på svenska

ageing substantiv
Swedish
population substantiv
civilian population substantiv
general population substantiv
local population substantiv
average population substantiv
pupil population substantiv