"age group" - Svensk översättning

EN

"age group" på svenska

volume_up
age group {substantiv}
volume_up
age-group {substantiv}
EN

age group {substantiv}

volume_up
age group

Användningsexempel för "age group" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPeople of this age group are still excluded too often from clinical trials.
Personer i denna åldersgrupp utesluts fortfarande alltför ofta från kliniska prövningar.
EnglishChildren should not be able to purchase video games that are not intended for their age group.
Barn bör inte kunna köpa videospel som inte är avsedda för deras åldersgrupp.
EnglishIt might also be worth mentioning, though, that the age group above this one is badly affected as well.
Men även kvinnor över 55 år drabbas hårt, det kan vara bra att påpeka även detta.
EnglishUnfortunately, it is the highest within this age group in the EU.
Självmordsfrekvensen i denna åldersgrupp är tyvärr den högsta i EU.
EnglishFifty-one percent of all men seeking work are in the 50-64 age group.
51 procent av alla arbetssökande män är i åldersgruppen 50-64.
EnglishThe percentage for women is the same: 51 % of women who are seeking work are in the 50-64 age group.
Antalet procent kvinnor är detsamma: 51 procent arbetssökande kvinnor är i åldersgruppen 50-64.
EnglishIn the more mature age group, only just over 30 % of the applicants placed on the reserve lists were women.
Bland de äldre tjänstemännen var kvinnornas andel något över 30 procent.
EnglishThe number of people in the productive age group will start to fall within no more than three or four years.
Antalet människor i produktiv ålder kommer att börja sjunka redan inom tre till fyra år.
EnglishIt is the main cause of death in the under-50s age group.
Det är den huvudsakliga dödsorsaken i åldersgruppen yngre än 50 år.
EnglishIt is the main cause of death in the under-50s age group.
Det finns fortfarande väldigt mycket som vi bör göra, och kan göra.
EnglishAs you have mentioned, we want, as before, to prioritise the original age group for participants.
Som ni har nämnt vill vi precis som tidigare prioritera den ursprungliga åldersgruppen av deltagare.
EnglishEmployment is a very serious issue for this age group.
Sysselsättningen är en mycket allvarlig fråga för denna åldersgrupp.
EnglishWe also need labelling for the three to six age group.
Dessutom behöver vi en märkning för åldersgruppen tre till sex år.
EnglishOver recent days, we have seen that not everyone and not every age group has unrestricted access to the Internet.
Under de senaste dagarna har vi sett att alla inte har obegränsad tillgång till Internet.
EnglishChildren in this age group will put any toy in their mouths.
Barn i denna åldersgrupp stoppar varenda leksak i munnen.
EnglishYoung people belong to the age-group which most frequently commits suicide.
EnglishThese drugs, which are for the most part consumed by the 15 to 25 age group at raves, are dangerous.
De här drogerna, som i de flesta fall används av ungdomar mellan 15 och 25 år på " rejvpartyn" , är farliga.
EnglishThese drugs, which are for the most part consumed by the 15 to 25 age group at raves, are dangerous.
De här drogerna, som i de flesta fall används av ungdomar mellan 15 och 25 år på " rejvpartyn ", är farliga.
EnglishSince 1996 no cases of BSE in the eligible age group - that is 6 months to 30 months - have been discovered.
Sedan 1996 har inga fall av BSE i den berörda åldersgruppen - dvs. 6 månader till 30 månader - upptäckts.
EnglishThere have been no cases of BSE in the relevant age group - 6 months to 30 months old - since 1996.
Det har inte funnits några fall av BSE i den relevanta åldersgruppen - 6 månader till 30 månader gamla - sedan 1996.

"age groupings" på svenska

age groupings
Swedish
  • åldersgrupper
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "age group":

age group

Liknande översättningar för "age group" på svenska

group substantiv
age substantiv
to group verb
age of majority substantiv
peer group substantiv
Swedish