"afterward" - Svensk översättning

EN

"afterward" på svenska

EN

afterward {adverb}

volume_up
1. amerikansk engelska
And throughout European culture afterward, Cyrus remained the model.
Och alltigenom europeisk kultur efteråt, förblev Kyros modellen.
Afterward, I knew the rules, I understood what I was supposed to do...... but I didn't.
Efteråt kände jag till reglerna, visste vad jag borde göra, men jag lät bli.
So here you will become famous by the end of your 50s, and become very, very famous afterward.
För då blir du berömd i slutet av 50-årsåldern, och väldigt väldigt berömd efteråt.

Användningsexempel för "afterward" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd you can see in the images afterward, we've managed to reconstruct her successfully.
Ni ser på efterbilderna att vi har lyckats rekonstruera henne framgångsrikt.
EnglishAfterward, I knew the rules, I understood what I was supposed to do...... but I didn't.
Efteråt kände jag till reglerna, visste vad jag borde göra, men jag lät bli.
EnglishSo here you will become famous by the end of your 50s, and become very, very famous afterward.
För då blir du berömd i slutet av 50-årsåldern, och väldigt väldigt berömd efteråt.
EnglishAnd throughout European culture afterward, Cyrus remained the model.
Och alltigenom europeisk kultur efteråt, förblev Kyros modellen.
EnglishHe gave 2,000 high fives that day, and he washed his hands before and afterward and did not get sick.
Han gav 2000 high fives den dan, han tvättade händerna både före och efter och blev inte sjuk.
EnglishSo that died down, and very soon afterward, new controversy.
Så det blåste över, men strax efter, ny debatt.
EnglishAnd I came back afterward on the sled of the helicopter back.
EnglishBut I have some to give out afterward.
EnglishSo what happened years afterward?
EnglishWe were sitting there and I think they just went out of sequence, because we talked to the little boy afterward and we said, "You OK with that?"
Vi satt där. och jag tror att de bara kom av sig, för att det talade till den lille pojken efteråt och vi sa, "Är du OK med det?"
EnglishThere is a rescue parachute for the wing for two reasons: so I can repair it afterward and especially so nobody takes that, just on his head.
Det finns en räddningsskärm för vingen av två anledningar: så jag kan reparera den efteråt och framför allt så att ingen får den i huvudet.

Synonymer (engelska) till "afterward":

afterward
afterwards