"afterthought" - Svensk översättning

EN

"afterthought" på svenska

EN

afterthought {substantiv}

volume_up
afterthought (även: hindsight)
Inte en efterklokhet eller ett tillägg.
afterthought
But within the EU budget it is nothing more than an afterthought.
Men i EU: s budget är det ingenting annat än en vidare tanke.
But within the EU budget it is nothing more than an afterthought.
Men i EU:s budget är det ingenting annat än en vidare tanke.

Användningsexempel för "afterthought" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe report makes only one mention of NATO, seemingly as an afterthought.
I betänkandet nämns Nato endast en gång, till synes som ett tillägg i efterhand.
EnglishAs an afterthought it says that we shall resolve the problem in a forum.
Som ett eftermäle säger den att vi måste ta ställning till problemet i ett forum.
EnglishThose are not in as an afterthought. They were deliberately included.
De finns inte med som en eftertanke, de togs med avsiktligen.
EnglishBut within the EU budget it is nothing more than an afterthought.
Men i EU: s budget är det ingenting annat än en vidare tanke.
EnglishBut within the EU budget it is nothing more than an afterthought.
Men i EU:s budget är det ingenting annat än en vidare tanke.
EnglishOrganisations that choose to deploy Unified Communications solutions often treat headsets as an afterthought.
Organisationer som väljer att installera Unified Communications-lösningar ser ofta headset som något som kommer i andra hand.
EnglishI now have an afterthought, a little late in the day.
EnglishPerhaps this programme, with its delays and miserly budget, is just an afterthought in the overall endeavour?
Kanske är programmet bara en dekoration till satsningen i stort, eftersom det tilldelas så låg prioritet och så obetydliga medel?
EnglishI have also been struck by the fact that the financial perspective has been left until last, as if it were an afterthought.
Jag kom också att tänka på att budgetplaneringen har lämnats till sist, som om den vore något man ordnar i efterhand.
EnglishNot an afterthought or an appendix.
EnglishIn addition, it should not be possible for people to buy cigarettes at supermarkets, cafés or petrol stations as an afterthought.
En så stor varning som möjligt på förpackningarna och ett totalt förbud mot reklam och sponsring skulle förbättra tillståndet avsevärt.
EnglishIn addition, it should not be possible for people to buy cigarettes at supermarkets, cafés or petrol stations as an afterthought.
Dessutom är det nödvändigt att man inte utan närmare eftertanke kan ta med sig cigaretter vid besök i varuhus, barer eller bensinstationer.
EnglishAmendment No 23 looks like it was an afterthought and while we are not against it, it should not replace the existing Paragraph 22.
Ändringsförslag 23 ser ut som det vore en tanke som man kommer på efteråt, och då vi inte är emot det bör det inte ersätta den befintliga punkt 22.
EnglishTime after time development policy is forgotten or is an afterthought when the major policies of this European Union are considered.
Gång på gång glöms utvecklingspolitiken bort, eller så kommer man att tänka på den i efterhand, när Europeiska unionens stora politikområden behandlas.
EnglishBaroness Ashton was chosen through a back-room deal among Europe's socialist parties, an afterthought by the British Prime Minister.
Catherine Ashton har valts genom en förhandling bakom kulisserna mellan EU:s socialistpartier, som en efterkonstruktion av den brittiska premiärministern.
EnglishNow, as an afterthought, we are told that the Russians will provide the helicopters - not only that, but Russia wishes to participate in the mission.
Nu, i efterhand, säger man oss att Ryssland kommer att tillhandahålla helikoptrar - inte bara det, utan Ryssland vill också delta i uppdraget.
EnglishWe ought to stop and think whether it is right for our parliamentary debate on this issue to be treated as if it were a kind of afterthought.
Vi bör i det avseendet gå till oss själva och överväga om vår parlamentariska diskussion av denna fråga bör ske i form av en så generell taktik för att raska över den.
EnglishI say to the Commissioner that we do not expect this to be done as an after-thought, after all the departments in the Commission have developed legislation.
Jag säger till kommissionsledamoten att vi inte förväntar oss att detta skall göras i efterhand, när kommissionens alla avdelningar redan formulerat lagstiftningen.
EnglishThey will in fact occupy a pivotal position, a pivotal role in the world economy and as such should be treated as a driver of the economy rather than as an afterthought.
Den kommer i själva verket att inneha en nyckelposition, en nyckelroll, i världsekonomin, och som sådan borde den behandlas som en drivkraft för ekonomin i stället för som ett bihang.
EnglishIt is also the case, as others have said, that employment, environment and labour rights need to be an integral part of the process, not bolted on as some kind of afterthought.
Det är också så, vilket andra har sagt, att anställnings-, miljö-, och arbetskraftslagar måste utgöra en integrerad del av processen, inte bara naglas fast som någon sorts eftertanke.

Synonymer (engelska) till "afterthought":

afterthought