"afternoon" - Svensk översättning

EN

"afternoon" på svenska

volume_up
afternoon {substantiv}
EN

afternoon {substantiv}

volume_up
afternoon (även: PM)
The whole House expressed its condolences to the victims yesterday afternoon.
Hela parlamentet uttryckte sina kondoleanser till offren i går eftermiddag.
Mr President, I would like to welcome Commissioner Michel here this afternoon.
Jag vill hälsa kommissionsledamot Louis Michel välkommen denna eftermiddag.
The vote is scheduled for this afternoon, if the debate is closed.
Det är planerat att omröstning skall ske denna eftermiddag om debatten avslutats.

Användningsexempel för "afternoon" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI look forward to a stimulating and thought-provoking discussion this afternoon.
Jag ser fram emot en stimulerande och tankeväckande diskussion i eftermiddag.
EnglishFrom your comments this afternoon, it sounds almost as though you have capitulated.
Utifrån dina kommentarer i eftermiddags låter det nästan som om du har gett upp.
EnglishThank you very much, Mr Byrne, for your cooperation with Parliament this afternoon.
Tack så mycket, herr Byrne, för ert samarbete med parlamentet denna eftermiddag.
EnglishThank you very much for your cooperation with Parliament this afternoon, Mr Monti.
Herr Monti! Tack så mycket för att ni har samarbetat med parlamentet här i kväll.
EnglishWith that, I want to thank you once again for the debate here this afternoon.
Med dessa anmärkningar vill jag ännu en gång tacka för behandlingen här i kväll.
EnglishWe have a debate this afternoon on the budget where catch-the-eye is to be applied.
Vi har en debatt i eftermiddag om budgeten, då detta förfarande skall tillämpas.
EnglishWill it be at the start of this afternoon ’ s sitting or at some other time?
Blir det i början av eftermiddagens sammanträde eller vid något annat tillfälle?
EnglishI should like to provide a different perspective on the debate this afternoon.
Jag skulle vilja bidra med ett annorlunda perspektiv på eftermiddagens debatt.
EnglishMr President, there are, I fear, two problems with the debate this afternoon.
(EN) Herr talman! Jag är rädd att det finns två problem med eftermiddagens debatt.
EnglishMr President, I should like to welcome Mrs Diamantopoulou here this afternoon.
Herr talman! Jag skulle vilja hälsa fru Diamantopoulou välkommen hit i eftermiddag.
EnglishSo I left work an hour early that afternoon and picked Harry up at the school gates.
Så jag åkte från jobbet en timme tidigare och hämtade Harry vid skolans grind.
EnglishWill it be at the start of this afternoon’s sitting or at some other time?
Blir det i början av eftermiddagens sammanträde eller vid något annat tillfälle?
EnglishHere I should mention Mrs Weiler's report on which we will be voting this afternoon.
Jag vill här hänvisa till Weilers betänkande, som vi skall rösta om i eftermiddag.
EnglishWe will be addressing this issue this afternoon in the Conference of Presidents.
Vi kommer att ta upp denna fråga under eftermiddagen i talmanskonferensen.
EnglishThe debate on Mr Whitehead's report will be continued this afternoon at 15.00 hours.
Debatten om betänkandet av Whitehead kommer att fortsätta i eftermiddag kl. 15.00.
EnglishThe building where we were that afternoon had been closed and was now open.
Den byggnad som vi var i den eftermiddagen hade varit stängd och var nu öppen.
EnglishThere were many tens of thousands of them this afternoon in the streets of Strasbourg.
Tiotusentals av dessa medborgare fanns ute på Strasbourgs gator i eftermiddags.
EnglishThank you very much, Mr Fischler, for your dedication to Question Time this afternoon.
Tack så mycket, herr Fischler, för ert engagemang under frågestunden här i kväll.
EnglishMr President, I would like to welcome Commissioner Michel here this afternoon.
Jag vill hälsa kommissionsledamot Louis Michel välkommen denna eftermiddag.
EnglishThe Conference of Presidents of the political groups will be meeting this afternoon.
De politiska gruppernas ordförandekonferens kommer att äga rum i eftermiddag.

Synonymer (engelska) till "afternoon":

afternoon
afternoon tea
English
good afternoon
English