"aftermarket" - Svensk översättning

EN

"aftermarket" på svenska

EN

aftermarket {substantiv}

volume_up
aftermarket (även: after-market)

Användningsexempel för "aftermarket" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe full liberalisation of the spare parts aftermarket promises net benefits in many respects.
En fullständig avreglering av eftermarknaden ger löfte om nettovinster i många avseenden.
EnglishI believe that here there will be an after-market solution which will speed up the take-up of eCall.
Jag tror att det kan uppstå en eftermarknadslösning här som kommer att påskynda införandet av eCall.
EnglishFirstly, it does not apply to bull bars in the aftermarket, that is to say those that are fitted subsequently to cars.
För det första gäller den inte frontbågar på eftermarknaden, det som sätts till efteråt på bilen.
EnglishThe concerns relate in particular to the market in services and spare parts (the so-called ‘aftermarket’), which will be left without proper protection.
Med anledning av detta hörs oroliga röster från företagare över de lagstiftningsförslag som ska ersätta förordningen.
EnglishLiberalisation of the aftermarket will strengthen competition, will tend to exert downward pressure on prices and will widen consumer choice.
En avreglering av eftermarknaden kommer att stärka konkurrensen, innebära att priserna pressas nedåt och öka konsumenternas urval.
EnglishMy concern regarding the after-market is particularly related to those cases where consumers are unnecessarily tied to a specific operator for repairing their car.
Min oro för eftermarknaden har särskilt att göra med de fall där konsumenter i onödan är knutna till en särskild aktör för att reparera sin bil.
EnglishI welcome the fact that this work has eventually allowed the committee to pave the way for liberalising the spare parts aftermarket in the whole Community.
Jag välkomnar att detta arbete slutligen har gett utskottet möjlighet att bana väg för en avreglering av eftermarknaden för reservdelar i hela gemenskapen.
EnglishThere is currently no such stimulation, as much of the EU market is covered by monopolies and is therefore closed to non-original after-market spare parts.
Det finns för närvarande ingen sådan stimulans, även om EU-marknaden omfattas av monopol och därför är stängd för icke-originalreservdelar på eftermarknaden.
EnglishThe proposed exclusion of design protection in the aftermarket for spare parts is the right and only effective way to achieve a single market in this area.
Det föreslagna avskaffandet av formskydd för reservdelar på eftermarknaden är den rätta och enda effektiva lösningen för att åstadkomma en inre marknad på detta område.
EnglishOnly for the aftermarket (repair and maintenance services and the supply of spare parts) is a new specific exemption for vertical agreements being introduced, along with guidelines.
Ett nytt särskilt undantag för vertikala avtal med tillhörande riktlinjer kommer endast att införas för eftermarknaden (reparations- och underhållstjänster samt tillhandahållande av reservdelar).