"aftercare" - Svensk översättning

EN

"aftercare" på svenska

volume_up
aftercare {substantiv}
EN

aftercare {substantiv}

volume_up
aftercare
volume_up
eftervård {utr.} (vård efter en operation)
Our healthcare network, from prevention to aftercare, is bankrupting the public coffers.
Vårt vårdnätverk, från förebyggande vård till eftervård, ruinerar statskassorna.
Every woman should have access to high-quality screening for, treatment of and aftercare in the event of breast cancer.
Alla kvinnor har rätt till screening av hög kvalitet, behandling och eftervård.
One of the important aspects of this legislation is after-care.
En vikig aspekt av denna lagstiftning gäller eftervård.

Användningsexempel för "aftercare" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOur healthcare network, from prevention to aftercare, is bankrupting the public coffers.
Vårt vårdnätverk, från förebyggande vård till eftervård, ruinerar statskassorna.
EnglishWhat is more, it strives for a completely antiquated after-care style of environmental protection.
Det är dessutom inriktat på ett fullkomligt föråldrat miljöskydd i form av eftervård.
EnglishLikewise, the introduction of the cost aspect and after-care of landfill sites are positive points.
Andra pluspoäng är introduktionen av kostnadsaspekten och eftervården vid deponeringsplatserna.
EnglishEvery woman should have access to high-quality screening for, treatment of and aftercare in the event of breast cancer.
Alla kvinnor har rätt till screening av hög kvalitet, behandling och eftervård.
EnglishOne of the important aspects of this legislation is after-care.
En vikig aspekt av denna lagstiftning gäller eftervård.
EnglishAn enormous amount of money is still required, particularly for the aftercare of the victims and the relatives.
Framför allt också för eftervården av de drabbade och deras anhöriga behövs oerhört mycket pengar.
EnglishEurope must not prescribe a 'national breast-implant register' or annual 'compulsory aftercare examinations'.
Europa skall inte föreskriva ?nationella register över bröstimplantat? eller ?obligatoriska eftervårdsundersökningar? varje år.
EnglishEurope must not prescribe a 'national breast-implant register ' or annual 'compulsory aftercare examinations '.
Europa skall inte föreskriva? nationella register över bröstimplantat? eller? obligatoriska eftervårdsundersökningar? varje år.
EnglishSince aftercare is an important part of the directive, it is essential that these sites due to be closed come under the directive.
Eftersom eftervård är en viktig del av direktivet, är det mycket viktigt att dessa platser som skall stängas omfattas av direktivet.
EnglishHere the introduction of a passport for implant recipients and compulsory aftercare examinations might also be helpful for gathering data.
Här kan även införandet av ett pass för mottagaren av ett implantat och obligatoriska efterkontroller vara till nytta för en kartläggning av data.
EnglishIt is particularly not about customers who will not be paying their own bills, customers who may need aftercare and follow-up treatments when they return home.
Framför allt gäller det inte för kunder som inte själva kommer att betala sina räkningar och som kanske kommer att behöva eftervård och uppföljande behandling vid hemkomsten.
EnglishEarly detection, diagnosis and treatment and aftercare help thousands of women to survive, but these chances of survival vary from 81 % in France to 58 % in Poland and Slovakia.
Tidig upptäckt, diagnos, behandling och eftervård bidrar till att tusentals kvinnor överlever, men överlevnadschanserna varierar från 81 procent i Frankrike till 58 procent i Polen och Slovakien.
EnglishTogether with Mrs Stihler, we now call on all of the Member States to introduce a national register including information about how medical aftercare is provided and how it is taken up.
Vi uppmanar nu tillsammans med Stihler alla medlemsstater att inrätta ett nationellt register i vilket det fastslås hur den medicinska eftervården skall säkras och hur den skall tas i anspråk.