"after you" - Svensk översättning

EN

"after you" på svenska

EN

after you [exempel]

volume_up
after you
No wonder that handsome boy is always after you.
Inte undra på att den snygga pojken alltid är efter dig.
De följde efter dig, inte mig.
så döper de kanske en byggnad efter dig.

Användningsexempel för "after you" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
Jag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.
EnglishThe problem is that, right now, we do not trust you after what happened in July.
Problemet är att vi för stunden inte litar på er efter vad som hände i juli.
EnglishI have a few statements to make to you, after which we shall discuss the agenda.
Jag har några meddelanden till er och sedan skall vi ta itu med föredragningslistan.
EnglishI know that our chief negotiator debriefs you after each negotiation session.
Jag vet att vår chefsförhandlare rapporterar till er efter varje förhandlingsmöte.
EnglishOn this point we are in agreement again, after you made quite a radical change.
Då är vi bredvid varandra igen efter det att ni tagit en rätt skarp sväng.
EnglishI hope you all have a good break, but only after you have voted this afternoon!
Jag hoppas att ni alla får en bra ledighet, men först sedan ni har röstat i eftermiddag!
EnglishI can tell you that, after verification, there has been no abuse of voting rights.
Jag kan säga att kontrollen visar att det inte förekommit något röstfusk.
EnglishConsider the instruction after which company suits you and what you want to write about.
Tänk därför noga efter vilket företag som passar dig och vad du vill skriva om.
EnglishAfter Schengen enlargement you said that the cost of visas for Belarusians went up.
Ni sa att visumkostnaderna för vitryssar steg efter Schengenutvidgningen.
EnglishYour improvements will start appearing soon after you verify them through Google Places.
Förbättringarna börjar visas så snart du har verifierat dem via Google Places.
EnglishAfter you guys have been together a couple of times he's out of here, OK?
Efter det att ni två har varit tillsammans ett par gånger - - så sticker han.
EnglishBecause after all, if you ask even grownups about statistics, they look extremely stupid.
För när du frågar till och med vuxna om statistik ser de väldigt frågande ut.
EnglishYou have about a minute for the launch sequence to process... after you give the order.
Ni har en minut på er innan avfyringssekvensen är klar, efter att ni har gett ordern.
EnglishI would like to thank you very much and to wish you success after this remarkable beginning.
Tack så mycket och jag önskar er lycka till efter denna anmärkningsvärda början.
EnglishIn science, we don't care how many letters you have after your name.
I vetenskapen, så bryr vi oss inte om hur många bokstäver du har efter ditt namn.
EnglishAs there are no closed lines left after the break, you cannot fill in areas anymore.
Eftersom kurvan inte är sluten efter nedbrytningen kan du inte längre använda ytfyllning.
EnglishThen, after some moments, you just go a little back, and then it starts burning.
Så, efter en stund, så backar du lite, och då börjar det bli hett.
EnglishAfter you click Insert, a dialog appears showing the file in a tree structure.
Om du trycker på kommandoknappen Infoga ser du en dialogruta som visar filen i trädstruktur.
EnglishWe will submit the result of the audit during the next year, after consultation with you.
Vi kommer att presentera resultatet av kontrollen efter samråd med er under nästa år.
EnglishAfter today, Mr Prodi, you and what you will do will be scrutinised as never before.
Från och med denna dag, herr Prodi, kommer ni och det ni gör att granskas som aldrig förr.

Liknande översättningar för "after you" på svenska

you pronomen
after preposition
after adverb
after adjektiv
after konjunktion