"after which" - Svensk översättning

EN

"after which" på svenska

EN

after which {adverb}

volume_up
after which
I am giving the floor to Mr Cohn-Bendit for the last speech, after which we shall finish.
Jag ger ordet till Daniel Cohn-Bendit som sista anförande, varefter vi kommer att avsluta.
In Romania innocent people are also thrown into jail for 30 days, after which they have to stand trial.
I Rumänien fängslas också oskyldiga människor i 30 dagar, varefter de ställs inför rätta.
A three-year ceiling must be set for the use of funds granted, after which the funds unused would be cancelled.
För användningen av beviljade anslag måste sättas ett tak på tre år, varefter den oanvända delen återkallas.

Användningsexempel för "after which" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI have a few statements to make to you, after which we shall discuss the agenda.
Jag har några meddelanden till er och sedan skall vi ta itu med föredragningslistan.
EnglishThe report which remained after all the voting, however, was completely different.
Det betänkande som fanns kvar efter omröstningen var dock ett helt annat.
EnglishThis used to happen in Austria until 1848, after which the situation improved somewhat.
Detta brukade ske i Österrike tills 1848. Därefter förbättrades situationen något.
EnglishConsider the instruction after which company suits you and what you want to write about.
Tänk därför noga efter vilket företag som passar dig och vad du vill skriva om.
EnglishAfter all, the Borinage which was most in need of support, is none the better for it.
Till sist har Borinage, som bäst behövde stödet, inte fått det något bättre.
EnglishThen it is to stop for six months, after which it will be set up again.
Därefter kommer ett halvt års paus och sedan kommer den att sammansättas på nytt.
EnglishThis is part of the Kyoto Protocol, which, after all, almost all of us wish to ratify.
Det är en beståndsdel i Kyotoprotokollet, som vi ju nästan enhälligt vill ratificera.
EnglishAfter the initial problems which emerged with funding, the situation is now clear.
Efter de första problemen som uppstod i samband med finansieringen är nu situationen klar.
EnglishSeveral arrests were made, after which there were no more incidents.
Flera gripanden gjordes och efter det har inga ytterligare händelser inträffat.
EnglishIt is wrong to set dates before and after which stem cells can be used.
Under alla omständigheter måste vi använda vårt sunda förnuft i denna fråga.
EnglishThis is why I voted in favour of this report, which, after all, I helped to draft.
Det är därför jag röstade för detta betänkande, som jag ju faktiskt hjälpt till att utarbeta.
EnglishRegular updating is after all a method which helps to develop this field.
En återkommande uppdatering är ju en metod som bidrar till att utveckla det här området.
EnglishIt is wrong to set dates before and after which stem cells can be used.
Det är fel att ange datum, före eller efter vilka stamceller får användas.
EnglishThis is unworthy of Europe, which is, after all, the continent of the Holocaust.
Detta är ovärdigt Europa, den kontinent där förintelsen ägde rum!
EnglishYour site will be reviewed again after 3 days from which you received your notification.
Din webbplats granskas på nytt tre dagar efter att du fick meddelandet.
EnglishI am giving the floor to Mr Cohn-Bendit for the last speech, after which we shall finish.
Jag ger ordet till Daniel Cohn-Bendit som sista anförande, varefter vi kommer att avsluta.
EnglishI hope that the Council will be up to the situation, which is, after all, an emergency.
Jag hoppas att rådet ska visa sig situationen värdig, eftersom det trots allt är ett nödläge.
EnglishAn eye for an eye, a tooth for a tooth – after which, as Gandhi said, everybody ends up blind.
Öga för öga, tand för tand, vilket – som Gandhi sade – leder till att alla blir blinda.
EnglishIt is, after all, the one which has tabled this report here, not the Committee on Budgetary Control.
Det är ju de som har lagt fram det här betänkandet, inte budgetkontrollutskottet.
EnglishWe have spent many hours discussing this issue, which is, after all, a sensitive one.
Vi har tillbringat många timmar med att diskutera denna fråga, som trots allt är en känslig fråga.

Liknande översättningar för "after which" på svenska

which pronomen
after preposition
after adverb
after adjektiv
after konjunktion