"after hours" - Svensk översättning

EN

"after hours" på svenska

EN

after hours {adjektiv}

volume_up
after hours (även: after-hours)

Användningsexempel för "after hours" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishShe came round at police headquarters, from where she was released after a few hours.
Hon återfick medvetandet på polishuset, varifrån hon släpptes efter några timmar.
EnglishThey did all of this in four hours after seeing the computer for the first time.
De gjorde allt detta inom fyra timmar. ~~~ Efter att ha sett datorn för första gången.
EnglishWe shall also be given water only after 14 hours before continuing for another 14 hours.
Vi skall dessutom få vatten efter 14 timmar, innan vi fortsätter 14 timmar till.
EnglishWe shall also be given water only after 14 hours before continuing for another 14 hours.
Vi skall dessutom få vatten efter 14 timmar, innan vi fortsätter 14 timmar till.
EnglishSo after eight hours that's pretty much all that was left of the whole thing.
Så efter åtta timmar är det här i princip vad som var kvar av hela saken.
EnglishThe situation in this sphere will not alter after just two hours of debate.
Situationen inom detta område kommer inte att förändras efter bara två timmars debatt.
EnglishAfter several hours of conciliation, the negotiators managed to reach agreement.
Efter flera timmars förlikning kom förhandlarna fram till ett avtal.
EnglishMikaela Eriksson stepped out on the platform in Luleå, after 15 hours on the train.
Mikaela Eriksson klev ut på perrongen i Luleå efter 15 timmar på tåget.
EnglishThe earliest the debate can take place is 24 hours after it has been announced.
Omröstningen får enligt arbetsordningen förrättas tidigast 48 timmar efter debattens början.
EnglishIt is a known fact that the lungs live on for two hours after death has occurred.
Lungorna lever som bekant två timmar efter det att döden inträtt.
EnglishThe earliest the debate can take place is 24 hours after it has been announced.
Debatten får äga rum tidigast 24 timmar efter tillkännagivandet.
EnglishA few hours after I reported these details, the exhibition was reopened.
Några timmar efter att jag hade gått ut med dessa uppgifter öppnades utställningen på nytt.
EnglishSeparation of a mother and her baby in prison often occurs just hours after birth.
En separation i fängelset mellan en mor och hennes barn sker ofta bara några timmar efter födseln.
EnglishEarlier in the week, only a few hours after the tension erupted, the Arab League met.
Tidigare i veckan, bara några timmar efter det att det spända läget exploderade, möttes Arabförbundet.
EnglishData should begin populating your reports 24 hours after the include filters have been removed.
Informationen ska börja visas i dina rapporter ett dygn efter att Inkludera-filtren har tagits bort.
EnglishRemember that accidents increase after 55 hours ' work.
Jag vill erinra om att olyckorna ökar efter 55 timmars arbete.
EnglishThe earliest valid time to vote, according to the Rules of Procedure, is 48 hours after the start of the debate.
Omröstningen får enligt arbetsordningen förrättas tidigast 48 timmar efter debattens början.
EnglishRemember that accidents increase after 55 hours' work.
Jag vill erinra om att olyckorna ökar efter 55 timmars arbete.
EnglishThese guys got the skinny on the happening after hours.
Dom här grabbarna har kollen vad som händer inpå småtimmarna.
EnglishA few hours after the catastrophe, the EU provided EUR 3 million of aid for the initial relief operations.
Några timmar efter katastrofen tillhandahöll EU 3 miljoner euro i stöd till de inledande hjälpinsatserna.

Liknande översättningar för "after hours" på svenska

hours substantiv
after preposition
after adverb
after adjektiv
after konjunktion
after dark adverb
opening hours substantiv
Swedish