"after another" - Svensk översättning

EN

"after another" på svenska

EN

after another [exempel]

volume_up
after another
One nuclear accident after another is coming on top of a natural disaster.
Den ena kärnkraftsolyckan efter den andra inträffar samtidigt med en naturkatastrof.
Europe's work is dictated by one crisis after another.
Europas arbete dikteras av den ena krisen efter den andra.
Since the French moved out of Algeria, there has been one dictatorship after another.
Sedan fransmännen är ute ur Algeriet, har en diktatur följt efter den andra.

Användningsexempel för "after another" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
På område efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.
EnglishWe have less and less time, and so we devour one tourist attraction after another.
Vi har mindre och mindre tid och slukar turistattraktion efter turistattraktion.
English. - (LT) The situation in Fiji is very tense after yet another coup d'état.
författare. - (LT) Efter ännu en statskupp råder ett mycket spänt läge i Fiji.
EnglishMr Wojciechowski, the rules state that we must deal with one subject after another.
Herr Wojciechowski, i arbetsordningen står det att vi måste behandla ett ämne i taget.
EnglishSince the French moved out of Algeria, there has been one dictatorship after another.
Sedan fransmännen är ute ur Algeriet, har en diktatur följt efter den andra.
EnglishOne nuclear accident after another is coming on top of a natural disaster.
Den ena kärnkraftsolyckan efter den andra inträffar samtidigt med en naturkatastrof.
EnglishThat is the reality: publishing one document after another, after another.
Så ser verkligheten ut: man publicerar det ena dokumentet efter det andra.
EnglishMr President, there continues to be one financial scandal after another in Russia.
Herr talman! Strömmen av ekonomiska skandaler i Ryssland fortsätter.
EnglishFor many years now, the SMEs in this sector have been closing down one after another.
I många år har nu de små och medelstora företagen i denna sektor lagts ned, ett efter ett.
EnglishAs I said, I cannot go into all these amendments one after another.
Som sagt, jag kan inte gå igenom alla dessa ändringsförslag i tur och ordning.
EnglishThe whole business has been dragging on since 1995, with one scandalous decision after another!
Det hela har hållit på sedan 1995 med det ena skandalösa beslutet efter det andra!
EnglishThey will not be free and fair, but we must settle for one small step after another.
Det kommer inte att vara fritt och rättvist, men vi måste nöja oss med ett litet steg i taget.
EnglishAt home, on the other hand, their billion-forint scandals are coming to light one after another.
På hemmaplan avslöjas emellertid en efter en av deras miljardforint-skandaler.
EnglishOne after another the speakers stood up and said that they would respect the Irish people.
En efter en ställde sig talarna upp och sa att de skulle respektera det irländska folket.
EnglishGreen papers and white papers come one after another and are all more or less alike.
Grönböcker och vitböcker följer på varandra och liknar varandra.
EnglishAgain and again and again - one regulatory frenzy after another from the European Commission!
Gång efter annan drabbar oss Europeiska kommissionens regleringshysteri.
Englishyou may be redirected to another site after entering such addresses into yourbrowser.
kan du hänvisas till en annan webbplats efter att ha skrivit in sådana adresser i din webbläsare.
EnglishSimply launching one appeal after another and celebrating World Health Days is not enough.
Det räcker inte att endast komma med den ena appellen efter den andra och fira Världshälsodagar.
EnglishOne after another, speakers have affirmed their belief in the Union and in its splendid achievements.
Är inte detta ett fall av personlighetsklyvning och en egendomlig form av schizofreni?
EnglishJust special pleading from one industry after another.
Det är bara den ena industrin efter den andra som vill ha särskilda förmåner.

Liknande översättningar för "after another" på svenska

another pronomen
after preposition
after adverb
after adjektiv
after konjunktion