"after a year" - Svensk översättning

EN

"after a year" på svenska

volume_up
after a year {adv.} [exempel]
EN

after a year {adverb} [exempel]

volume_up
after a year
You did not reconsider the matter after a year, or two or even five years.
Ni omprövade inte detta efter ett år, efter två eller ens efter fem år.
The ethical guidelines in his report were agreed after a year of debate and discussion.
De etiska riktlinjerna i hans betänkande avgjordes efter ett år med debatt och diskussion.
After one year, I think we can fully exercise this right.
Efter ett år tror jag att vi till fullo kan utöva denna rättighet.

Användningsexempel för "after a year" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAt the end of August last year, there were 65 cases still open after one year.
I slutet av augusti förra året fanns 65 oavslutade fall som var mer än ett år gamla.
EnglishSuch products have in some cases even begun to oxidise after a year's initial use.
Det händer att produkter från förorenande industrier rostar om vinet lagras mer än ett år,
EnglishFortunately, this ambition remains unabated even after this year's events.
Den här ambitionen är lyckligtvis oförminskad även efter problemen i år.
EnglishThis means a doubling from the current level until the years immediately after the year 2010.
Det innebär en fördubbling från dagens nivå fram till åren strax efter år 2010.
EnglishYou did not reconsider the matter after a year, or two or even five years.
Ni omprövade inte detta efter ett år, efter två eller ens efter fem år.
EnglishThe ethical guidelines in his report were agreed after a year of debate and discussion.
De etiska riktlinjerna i hans betänkande avgjordes efter ett år med debatt och diskussion.
EnglishThe Committee of Inquiry reported in March last year, after a year's intensive work.
Undersökningskommittén framlade sin rapport i mars i förra året, efter ett års intensivt arbete.
EnglishIn America, after one year under President Obama's leadership, there is new hope for the world.
I Amerika finns det nu efter ett år av president Obamas ledarskap nytt hopp för världen.
EnglishFor example, someone asked whether Parliament will continue to operate after the year 2000.
Man har t.ex. ställt frågan om parlamentet över huvud taget kommer att fungera efter år 2000.
EnglishThere is in any case the opportunity of beginning a new panel procedure after one year's time.
Annars står i varje fall den möjligheten öppen att efter ett år inleda en ny panelprocedur.
EnglishAfter a year of very modest progress, 19 December 2010 became a turning point for Belarus.
Efter ett år med mycket blygsamma framsteg blev den 19 december 2010 en vändpunkt för Vitryssland.
EnglishWhat some may see as unnecessary today can look very different after another year has gone by.
Det var ett misstag, och vi kan inte klargöra hur det uppstod.
EnglishAfter one year, I think we can fully exercise this right.
Efter ett år tror jag att vi till fullo kan utöva denna rättighet.
EnglishWhatever happens, we have plenty of time because this problem will not arise until after the year 2000.
Oavsett hur det är med den saken har vi tid på oss eftersom problemet uppstår först efter år 2000.
EnglishAfter a year's absence, the United States returns as a member of the Commission on Human Rights.
Efter ett års frånvaro återvänder Förenta staterna som medlem till kommissionen för mänskliga rättigheter.
EnglishIt points to the future of the EU after the year 2000.
Det visar hur EU: s framtid efter år 2000 kommer att se ut.
EnglishThis House has already said that it would be appropriate to have, after the year 2000, a fifth Lomé Agreement.
Parlamentet har redan sagt att det skulle vara lämpligt att efter år 2000 få en femte Lomékonvention.
EnglishThere is bound to be one after a year of this sort, but this one is not in the part we want to try and delete.
Den görs givetvis efter ett sådant år, men den hör heller inte till den del som vi vill försöka stryka.
EnglishIt is then that the influence the event has will carry on in an active and creative way long after the year in question is over.
Då kommer den funktionella och skapande effekten att fortsätta även efter kulturåret.
EnglishWith regard to Kosovo, after one year that region has still not reached the position we would have liked to see.
Beträffande Kosovo: Kosovo är efter över ett års tid ännu inte i det tillstånd som vi gärna skulle se.

Liknande översättningar för "after a year" på svenska

year substantiv
a artikel
after preposition
after adverb
after adjektiv
Swedish