"after a while" - Svensk översättning

EN

"after a while" på svenska

EN

after a while {adverb}

volume_up
after a while
In fact, after a while it transpired that on many issues, such as the Services Directive or freedom of employment, the new Member States championed EU reform.
Efter ett tag visade sig detta i ett flertal frågor, till exempel angående tjänstedirektivet eller anställningsfriheten, den EU-reform som har förfäktats av de nya medlemsstaterna.
After a while, when we have reliable data at our disposal, we shall consider where further improvements can be made, and how to attract a broader population of users.
Efter ett tag när vi har tillförlitliga uppgifter ska vi överväga var ytterligare förbättringar kan göras och hur man kan locka en bredare krets av användare bland allmänheten.

Användningsexempel för "after a while" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe told us that he had applied for asylum and after a while, he started to speak to us in Greek.
Han berättade för oss att han hade ansökt om asyl och efter en stund började han tala med oss på grekiska.
EnglishAfter a while, your residency boils down to just a few things.
ST-tjänstgöring handlar bara om några få saker.
EnglishOn the contrary, new chapters have been opened time after time, while Turkey is moving backwards rather than forwards.
Tvärtom, nya kapitel har öppnats gång efter annan, medan Turkiet snarare rör sig bakåt än framåt.
EnglishThe EU's protectionist attitude is no long-term help, it is just sticking plaster and that always peels off after a while.
EU:s protektionistiska attityd är ingen långsiktig hjälp, den är bara häftmassa, och den släpper alltid med tiden.
EnglishBut it takes two to tango, and the oil industry dropped out of the dance after a while, Commissioner.
Men man måste ju vara två för att dansa tango - för denna dans behövdes också oljeindustrin, vilken, herr kommissionär, endast var med en kort tid.
EnglishAnd then, after a while, I had to ask myself, "Why do we take on knowledge, why do we take on assumptions that other people have given us?"
Efter en tid måste jag fråga mig: "Varför tar vi in kunskap och antaganden ... som andra har givit till oss?"
EnglishAfter all, while Chechnya is destabilised and war and a lack of liberty prevail, there can be no stability in Georgia either.
För så länge läget i Tjetjenien är instabilt och så länge ofrihet råder och det pågår krig där kan inte heller Georgien stabiliseras.
EnglishAs his only relative, Karim wants his uncle to come to Belgium so he can look after him while he takes various medical tests.
Eftersom Karim är den enda släktingen vill han att farbrodern flyttar till honom i Belgien för att kunna se efter honom medan han går på olika undersökningar.
EnglishIn fact, after a while it transpired that on many issues, such as the Services Directive or freedom of employment, the new Member States championed EU reform.
Efter ett tag visade sig detta i ett flertal frågor, till exempel angående tjänstedirektivet eller anställningsfriheten, den EU-reform som har förfäktats av de nya medlemsstaterna.
EnglishAfter a while, when we have reliable data at our disposal, we shall consider where further improvements can be made, and how to attract a broader population of users.
Efter ett tag när vi har tillförlitliga uppgifter ska vi överväga var ytterligare förbättringar kan göras och hur man kan locka en bredare krets av användare bland allmänheten.
EnglishIt is unfair that European farmers engaged in food production should be required to comply with one requirement after another, while such requirements do not apply to imports.
Det är orättvist att europeiska jordbrukare som sysslar med livsmedelsproduktion är skyldiga att följa det ena kravet efter det andra, medan dessa krav inte gäller vid import.
EnglishThe issue is postponed, first for six months and then year after year, while all the time we know that the clock is ticking for untreated waste and that the submarines in Murmansk may begin to leak.
Ett halvt år, därefter år för år, uppskjuts frågan, samtidigt som vi vet att klockan tickar för obehandlat kärnavfall och ubåtarna i Murmansk kan börja läcka.

Liknande översättningar för "after a while" på svenska

while konjunktion
while substantiv
Swedish
a artikel
after preposition
after adverb