EN

after {adverb}

volume_up
1. allmänt
after (även: back, behind)
Version: Serial Number: Issuer: Subject: Not Valid Before: Not Valid After:.
Version: Serienummer: Utfärdare: Ämne: Ej giltigt före: Ej giltigt efter:.
Peter Dewindt got a job as a radiographer immediately after training.
Peter Dewindt fick jobb som röntgensjuksköterska direkt efter utbildningen.
This letter was drafted, I believe, directly after the meeting of the Conference of Presidents.
Jag tror att brevet författades timmarna efter talmanskonferensens sammanträde.
after (även: later, later on)
After all, it is now quite clear that there is no economic justification for the latter.
Det står ändå klart nu att det inte finns några ekonomiska skäl för det senare.
We will find out at a later date, after Nice, no doubt.
Man kommer att tala om det för er senare, sannolikt efter Nice.
After all, Mr Poettering is about as New Labour as they come!
Men det är väldigt mycket det förra och inte det senare.
after (även: behind)
The House has, after all, made an excellent job of stating the principles behind it.
Parlamentet har ju så utmärkt redogjort för de principer som ligger bakom det.
After all, Solidarność can look back on three great achievements.
Solidarność har trots allt tre stora bedrifter bakom sig.
That is, after all, what is behind the fine rhetoric.
För det är det som döljs bakom de vackra orden.
We must indeed raise questions as to content; institutional matters will come after.
Ja, man måste ställa frågor om innehållet - de institutionella frågorna kommer efteråt.
It would have been much better if that work had been delivered before and not after Nice.
Det hade varit mycket bättre, herr talman, om det arbetet skett före Nice i stället för efteråt.
I know there's supposed to be this thing where you're sad or you're guilty after...
Men man kan känna sig ledsen eller ha skuldkänslor efteråt.
2. "time"
after
volume_up
efter {adv.} (tid)
Version: Serial Number: Issuer: Subject: Not Valid Before: Not Valid After:.
Version: Serienummer: Utfärdare: Ämne: Ej giltigt före: Ej giltigt efter:.
Peter Dewindt got a job as a radiographer immediately after training.
Peter Dewindt fick jobb som röntgensjuksköterska direkt efter utbildningen.
This letter was drafted, I believe, directly after the meeting of the Conference of Presidents.
Jag tror att brevet författades timmarna efter talmanskonferensens sammanträde.

Användningsexempel för "after" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
På område efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.
EnglishAfter all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.
Situationer som den som jag har beskrivit inträffar i alla fall inte i Bryssel.
EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
Efter långa förhandlingar har vi en överenskommelse som min grupp kan godkänna.
EnglishI mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
Jag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.
EnglishHis appeal is to be heard on 13 April, or in other words the day after tomorrow.
Hans överklagande skall höras den 13 april, vilket med andra ord är i övermorgon.
EnglishI therefore admit this, but this will only occur after having given everything ...
Jag erkänner således detta, men det kommer inte att hända förrän vi gett allt...
EnglishThat is, after all, what gives our debate real substance and political meaning.
Det är trots allt det som skänker debatten verklig tyngd och politisk innebörd.
EnglishWe have less and less time, and so we devour one tourist attraction after another.
Vi har mindre och mindre tid och slukar turistattraktion efter turistattraktion.
English   After that short interlude, we will now be able to carry on with our votes.
   – Efter detta korta mellanspel kommer vi nu att kunna fortsätta omröstningen.
EnglishThe sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
Att plötsligt dra in stöd efter 2013 skulle vara katastrofalt för de regionerna.
EnglishThe military, which has become independent after a fashion, has played a role.
Militären har till viss del blivit oberoende och detta har också spelat en roll.
EnglishAfter nearly four years, these rationalisation attempts have finally borne fruit.
Efter nära nog fyra år har äntligen detta rationaliseringsarbete gett resultat.
EnglishIn this text box, enter the characters to be inserted after the endnote numbering.
I textfältet kan du skriva in tecken, som ska infogas efter slutnotsnumreringen.
EnglishMr President, I think that after 50 years we can take stock with a critical eye.
Herr ordförande! Efter femtio år tror jag nog man kan göra en kritisk utvärdering.
EnglishIt is also being held two years after its rejection by the European Parliament.
Debatten hålls också två år efter det att Europaparlamentet förkastade förslaget.
EnglishAfter the end of negotiations, two years ago, 10 states were accepted as members.
När förhandlingarna slutfördes för två år sedan godtogs tio stater som medlemmar.
EnglishIf a train is delayed, 25% of the fare is repaid in compensation after an hour.
Om ett tåg är försenat, återbetalas 25 procent av biljettpriset efter en timme.
EnglishI can only confirm that the day after tomorrow there will be a cabinet meeting.
Jag kan bekräfta att vi i övermorgon kommer att hålla ett regeringssammanträde.
EnglishSomeone who over 24 years after the event is still searching for her son Simon.
Någon som mer än 24 år efter händelserna fortfarande letar efter sin son Simon.
EnglishToday, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.
I dag diskuterar vi nästa reform, den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013.

Synonymer (engelska) till "after":

after