EN

Africa {substantiv}

volume_up
1. geografi
Africa
And the grim picture in Africa -- I love Africa, and what do we see in Africa?
Och den fruktansvärda situationen i Afrika – Jag älskar Afrika och vad ser vi i Afrika?
We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
Vi, och Afrika, måste vara smarta och utnyttja denna potential i och för Afrika.
There is not yet a solid research base within Africa for Africa.
Det finns fortfarande inte någon fast forskningsbas i Afrika för Afrika.

Användningsexempel för "Africa" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
Låt denna strategi bli en verklig ny början till en hållbar utveckling i Afrika.
EnglishAfrica, with its tragedies, will constitute the emergency of the coming decades.
Afrika med sina tragedier kommer att utgöra krisen för de kommande decennierna.
EnglishThere is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Man behöver inte hålla något toppmöte för att fastställa en strategi för Afrika.
EnglishWe ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
Vi, och Afrika, måste vara smarta och utnyttja denna potential i och för Afrika.
EnglishThe world, particularly Africa, is still lagging behind in a spectacular fashion.
Världen, och i synnerhet Afrika, ligger verkligen långt efter på dessa områden.
EnglishThe next item is the Commission statement on scientific cooperation with Africa.
Nästa punkt är kommissionens uttalande om vetenskapligt samarbete med Afrika.
EnglishHowever, the presidency's programme has also ensured renewed dialogue with Africa.
Ordförandeskapets program har dock också garanterat en förnyad dialog med Afrika.
EnglishIn December, by the way, we will be publishing a comprehensive strategy for Africa.
I december kommer vi för övrigt att publicera en omfattande strategi för Afrika.
EnglishAfrica is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
Afrika är ett bra exempel, för där verkar det till och med som om fattigdomen ökar.
EnglishSouth Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
Sydafrika, Botswana, Namibia och Zambia vill nu skjuta av ännu fler elefanter.
EnglishIt could then be extended to relations between Europe and sub-Saharan Africa.
Vilket sedan skulle utsträckas till förbindelser mellan Europa och södra Afrika.
EnglishRecent attention has focused on certain regions of Mozambique, in East Africa.
Uppmärksamhet har nyligen riktats mot vissa regioner i Moçambique, i Östafrika.
EnglishSo, I do not think frankly they are disrupting the internal market in South Africa.
Så jag anser ärligt talat inte att den rubbar den interna marknaden i Sydafrika.
EnglishWe are also considering further projects in the Balkans, Africa and South Pacific.
Vi överväger också ytterligare projekt i Balkan, Afrika och Södra Stilla havet.
EnglishWe have a European consensus on development and also a new strategy for Africa.
Vi har ett samförstånd inom EU om utvecklingen och även en ny strategi för Afrika.
EnglishOur attention will thus be focused on north Africa and south-eastern Europe.
Vår uppmärksamhet kommer därför att fokuseras på Nordafrika och sydöstra Europa.
EnglishOne: how do you envisage improving and increasing cooperation with North Africa?
För det första: Hur tänker ni förbättra och utöka samarbetet med Nordafrika?
EnglishAt first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.
Vid första anblicken tycks inte avståndet mellan EU och Afrika vara så stort.
EnglishA lot of French textile companies had already relocated to North Africa or Egypt.
Många franska textilföretag hade redan omlokaliserat till Nordafrika eller Egypten.
EnglishLet us hope that other leaders throughout Africa repeat this important message.
Låt oss hoppas att andra ledare genom hela Afrika för detta viktiga budskap vidare.

Synonymer (engelska) till "Central Africa":

Central Africa
South Africa
Sub-Saharan Africa