"afresh" - Svensk översättning

EN

"afresh" på svenska

EN

afresh {adverb}

volume_up
Begin afresh with openness, democracy and proximity to the people.
Börja nytt med öppenhet, demokrati och närhet till folket.
Bankruptcy need not put honest entrepreneurs off starting afresh.
En konkurs behöver inte hindra en seriös företagare från att starta om nytt.
These institutions are now in place and in many regions do not need to be established afresh.
Dessa organisationer finns nu redan, och behöver därför i många regioner inte alls skapas nytt.
afresh

Användningsexempel för "afresh" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe should start afresh with new negotiations and a referendum throughout the EU.
Vi borde börja om från början med nya förhandlingar och en folkomröstning i hela EU.
EnglishThe time has come to start afresh and get the European project back on track.
Tiden är inne för att börja om och få EU-projektet tillbaka på rätt spår.
EnglishThe process of obtaining legislation in this area must be started afresh.
Processen att få till stånd lagstiftning på detta område måste börjas om från början.
EnglishWe are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.
Vi talar inte om ett tomt pappersark, så vi börjar inte från början.
EnglishBankruptcy need not put honest entrepreneurs off starting afresh.
En konkurs behöver inte hindra en seriös företagare från att starta om på nytt.
EnglishWe need to think afresh as to how to save lives immediately afterwards.
Vi måste tänka nytt i fråga om hur vi ska kunna rädda liv omedelbart efter en katastrof.
English   Mr President, put the Constitution to one side and start afresh.
   Herr talman! Lägg konstitutionen åt sidan och börja om på ny kula.
EnglishWe should however be fully aware that work will begin afresh with tomorrow’s vote.
Vi bör dock vara fullständigt medvetna om att arbetet börjar om på nytt i och med omröstningen i morgon.
EnglishThese institutions are now in place and in many regions do not need to be established afresh.
Dessa organisationer finns nu redan, och behöver därför i många regioner inte alls skapas på nytt.
EnglishBegin afresh with openness, democracy and proximity to the people.
Tack, herr talman, även om jag fortfarande inte har tillräckligt att uttrycka min tacksamhet för.
EnglishBegin afresh with openness, democracy and proximity to the people.
Börja på nytt med öppenhet, demokrati och närhet till folket.
EnglishI know that this is a complex issue, as I know what a utopian idea it would be to try to start afresh.
Jag vet att frågan är komplex, liksom jag vet att det är en utopi att vilja börja om från början.
EnglishThe elections took place - we were not disappointed - and they did provide a turning-point from which to start afresh.
Val har hållits, det är sant, och valen utgjorde under alla omständigheter en startpunkt.
EnglishThe results of automated analysis should always be analysed afresh manually by a specialist officer.
Resultaten av de automatiska analyserna bör alltid analyseras manuellt en andra gång av en specialiserad tjänsteman.
EnglishPerhaps now is the time to look at this afresh.
Kanske det nu är tid att se på detta med nya ögon.
EnglishThe cuts will be entered afresh.
Besparingarna kommer från allra första början att bokföras.
EnglishToday, when Haiti so desperately needs our help, we realise afresh how important it is that the European Union function efficiently.
Haitis desperata behov av hjälp påminner oss i dag om hur viktigt det är att Europeiska unionen fungerar effektivt.
EnglishThe fear is that the momentum has been lost and the American negotiators will change and we start afresh in May.
Man fruktar nu att luften har gått ur processen och att man kommer att byta ut de amerikanska förhandlarna, och att vi börjar på nytt i maj.
EnglishI hope that the governments of the Union look afresh at the results of the Convention when the Intergovernmental Conference begins its work.
Jag hoppas att EU:s regeringar tar sig en ny titt på resultaten av konventet när regeringskonferensen börjar sitt arbete.
EnglishLet us, rather, start afresh.

Synonymer (engelska) till "afresh":

afresh
English