"aforesaid" - Svensk översättning

EN

"aforesaid" på svenska

EN

aforesaid {adjektiv}

volume_up
1. juridik
aforesaid (även: aforementioned)

Användningsexempel för "aforesaid" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor the aforesaid reasons, we have chosen to vote against Parliament’ s report.
Av ovanstående skäl har vi valt att rösta nej till parlamentets betänkande.
EnglishFor the aforesaid reasons, we have chosen to vote against Parliament’s report.
Av ovanstående skäl har vi valt att rösta nej till parlamentets betänkande.
EnglishI have therefore chosen to vote against the aforesaid report in its entirety.
Jag har därför valt att rösta emot ovanstående betänkande i dess helhet.
EnglishFor the aforesaid reasons, we have voted against the report in today’s vote.
Av ovan anförda skäl har vi röstat emot betänkandet vid dagens votering.
EnglishIs this sum capable of meeting the financial absorption requirements of the aforesaid projects?
Kan man med detta belopp möta ovannämnda projekts finansiella absorptionskrav?
EnglishFor this reason, as of the aforesaid date, the following Members are non-attached.
Därför ingår från och med nämnda datum inte följande ledamöter:
English2.Does the Council feel that these events are compatible with the aforesaid Partnership Agreement?
2.Anser rådet att dessa händelser är förenliga med villkoren i associeringsavtalet?
EnglishOn the basis of the aforesaid reasoning, I have chosen to vote in favour of the report as a whole.
Jag har utifrån ovanstående resonemang valt att rösta ja till betänkandet i dess helhet.
English2.Does the Commission feel that these events are compatible with the aforesaid Partnership Agreement?
2.Anser kommissionen att dessa händelser är förenliga med villkoren i associeringsavtalet?
EnglishWe believe that cooperation in the aforesaid areas can be fully engaged in through intergovernmental cooperation.
Vi anser att samarbetet inom ovan nämnda områden kan ske helt på mellanstatlig nivå.
EnglishTo summarise, it is only Amendments Nos 1 and 2 which may be approved, and this for the aforesaid reasons.
Sammanfattningsvis är det endast ändringsförslagen 1 och 2 som kan godtas av ovan nämnda skäl.
EnglishDo you not consider, Mr Kallas, that the aforesaid option A is discriminatory in respect of Italian pupils?
Anser inte ni, herr Kallas, att detta alternativ A är diskriminerande gentemot de italienska eleverna?
EnglishThe social safety nets to be found in the EU Member States do not exist in the same way in the aforesaid countries.
De sociala skyddsnät som finns i EU-staterna existerar inte på samma sätt i ovan nämnda länder.
EnglishThis visit enabled a climate more favourable to the necessary implementation of the aforesaid convention to be created.
Det besöket banade väg för ett mer gynnsamt klimat för att genomföra den ovannämnda konventionen.
EnglishNo matter what political views are taken in relation to the aforesaid issues, they are issues to be dealt with by the individual nations.
Oavsett politisk uppfattning i ovanstående frågor är detta nationella frågor.
EnglishShould the aforesaid undertaking not be a condition sine qua non?
EnglishIn the final vote, I therefore choose to support the report, irrespective of what transpires with regard to the aforesaid issue.
Jag väljer därför att i slutomröstningen stödja betänkandet oavsett utfallet i ovanstående fråga.
EnglishWhen it comes to the problems associated with the aforesaid conventions, inadequate data protection is the least of our worries.
De problem som uppträder på grund av de nämnda avtalen går ju långt utöver det bristande dataskyddet.
EnglishWhen it comes to the problems associated with the aforesaid conventions, inadequate data protection is the least of our worries.
De problem som uppträder på grund av de nämnda avtalen går ju långt utöver det bristande dataskyddet .
EnglishI am delighted that the aforesaid Committee on Employment and Social Affairs adopted it by an overwhelming majority.
Jag är mycket glad över att utskottet för sysselsättning och sociala frågor antog det med överväldigande majoritet.

Synonymer (engelska) till "aforesaid":

aforesaid