"afloat" - Svensk översättning

EN

"afloat" på svenska

EN afloat
volume_up
{adjektiv}

afloat (även: buoyant, floaty, fluent, fluid)
The situation in which the groups are keeping the parties afloat.
Den situation som innebär att grupperna håller partierna flytande.
The national economy stays afloat thanks to drugs.
Statsbudgeten hålls flytande på narkotikan.
There is already talk of increased taxes in the near future to keep public finances afloat.
Det talas redan om höjda skatter inom en nära framtid för att hålla de offentliga finanserna flytande.
afloat
afloat (även: inundated)
afloat (även: soggy, waterlogged, watery)

Användningsexempel för "afloat" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI believe there is still hope for the summit, and I hope that we can keep this afloat.
Jag tror att det fortfarande finns hopp för toppmötet, och jag hoppas att vi kan hålla det över vattnet.
EnglishGet back to meeting the people where they are, get Europe afloat, take action!
Möt människorna där de finns, få fart på EU, agera!
EnglishFor 25 years, seven old nuclear submarines have been left afloat in Rosyth Dockyard, Scotland, UK.
I 25 år har sju gamla atomubåtar fått ligga kvar i vattnet på varvet i Rosyth, Skottland, Storbritannien.
EnglishIt really is high time that the billions in subsidy that keep this nuclear extravaganza afloat were cut off.
Det är verkligen hög tid att det miljardstöd som möjliggör dessa utsvävningar inom kärnkraften stoppas.
EnglishEven in the worst scenario, the longer a ship remains afloat, the more successful evacuation by the rescue services can be.
Ju längre ett fartyg flyter, desto bättre lyckas man med evakueringen under räddningsarbetet.
EnglishIn other words, Madam President, the ship of the euro zone is afloat, but it cannot be piloted, and no one knows where it is heading.
Annorlunda uttryckt flyter euroområdets fartyg, men det kan inte styras och ingen vet vart det är på väg.
EnglishAs far as I am concerned, EMU cooperation looms ponderously large as a colossus which will have difficulty keeping afloat in the present swelling economy.
För mig framstår EMU-samarbetet som en tung koloss som har svårt att hänga med i den högrörliga ekonomin.
EnglishWe must not have state aid that makes things more difficult for vibrant companies and keeps afloat companies that can no longer survive alone.
Vi får inte ha statsstöd som försvårar för de livskraftiga företagen och som upprätthåller företag som inte längre klarar sig.
EnglishAs far as I am concerned, EMU cooperation looms ponderously large as a colossus which will have difficulty keeping afloat in the present swelling economy.
Det talas alldeles för mycket om stabilitet, konvergens och samordning, men allt för lite om de faktorer som skapar innovation och utveckling.
EnglishAs I see it, there are a great many regional airports that are only being kept afloat by subsidies and will never be able to support themselves economically.
Jag anser att det finns många regionala flygplatser som enbart hålls vid liv med hjälp av stöd och aldrig skulle få egen ekonomisk bärkraft.
EnglishThis military dictatorship is kept afloat by drugs, forced and cheap labour, terror and that situation has persisted for over ten years.
Den här militärdiktaturen bygger på narkotika, på tvångsarbete och billig arbetskraft, på terror och våld, och den här situationen har pågått i mer än tio år nu.
EnglishThe CFP needs to create the conditions for the fleet to be competitive, and income subsidies will simply serve to keep non-economic vessels afloat.
Den gemensamma fiskeripolitiken måste skapa villkoren för en konkurrenskraftig flotta. Inkomststöd hålls snarare icke räntabla skepp på benen på ett konstlat sätt.
EnglishSecondly, the EU needs to loosen its state aid prohibitions so that things like modest industrial derating might help keep our manufacturing afloat.
För det andra måste EU lätta på sina förbud mot statligt stöd så att saker som blygsamma skattelättnader för industrin kan bidra till att hålla tillverkningen på fötter.
EnglishThe existence of a small quota for Portugal could reduce its fishing deficit by 12 000 tonnes, which would help to keep afloat the rest of its deep-sea fleet.
En liten kvot för Portugal skulle kunna minska verksamhetsunderskottet med 12 000 ton, vilket skulle göra det möjligt att hjälpa det som är kvar av dess fjärrfiskeflotta.
EnglishThe financial resources of the United Nations are spread very thinly and because of this many crucial programmes are dependent on voluntary contributions to keep them afloat.
Förenta nationernas ekonomiska resurser är utspridda i ett mycket tunt lager, och många centrala program är därför beroende av frivilliga bidrag för att kunna fungera.
EnglishIt is not acceptable, therefore, for European companies to go under because governments refuse to grant emergency aid, while elsewhere, government participation keeps companies afloat.
Det kan inte heller vara så att europeiska bolag går under på grund av att de vägras stöd i nödsituationer medan delvis statligt ägda företag hålls vid liv på andra håll.
EnglishThrough a lot of education, I believe that we will be able to rescue the ship of the Constitution, get it back afloat, and ensure that the Constitutional Treaty provides the people with added value.
Genom mycket utbildning anser jag att vi kommer att kunna rädda skeppet med konstitutionen, få det att flyta igen, och se till att konstitutionsfördraget ger folket mervärde.