EN

affordably {adverb}

volume_up
The key challenge to this House is to accept that we have a duty here to widen accessibility as far as is technically and affordably possible.
Nyckelutmaningen för denna kammare är att acceptera att det är vår plikt att vidga tillgängligheten så långt detta är tekniskt och kostnadsmässigt möjligt.

Användningsexempel för "affordably" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe key challenge to this House is to accept that we have a duty here to widen accessibility as far as is technically and affordably possible.
Nyckelutmaningen för denna kammare är att acceptera att det är vår plikt att vidga tillgängligheten så långt detta är tekniskt och kostnadsmässigt möjligt.

Synonymer (engelska) till "affordable":

affordable