"affordable" - Svensk översättning

EN

"affordable" på svenska

EN affordable
volume_up
{adjektiv}

affordable (även: laudable)
Sustainable, secure and affordable energy for Europeans
Hållbar, säker och prisvärd energi för EU
We must make these European high technologies commercially viable and we must make them affordable.
Vi måste göra denna europeiska avancerade teknik kommersiellt bärkraftig, och vi måste göra den prisvärd.
He felt that people who could read, would read, if you made literature affordable and available to them.
Han kände att människor som kan läsa, kommer att läsa, om litteraturen gjordes mer prisvärd och tillgänglig för dem.

Synonymer (engelska) till "affordable":

affordable

Användningsexempel för "affordable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMedicines and vaccines are often not affordable to groups that need them the most.
De grupper som är i störst behov av mediciner och vaccin har ofta inte råd med dem.
EnglishThat is realistic and affordable and observes the principle of subsidiarity.
Det är realistiskt och överkomligt och uppfyller dessutom subsidiaritetsprincipen.
EnglishAffordable travel has enabled us to move around more freely for business and pleasure.
Under 2005 hade vi en 4-procentig tillväxttakt för antalet utländska besökare.
EnglishBasic care must be less expensive and access to medicines more affordable.
Den grundläggande vården måste kosta mindre och läkemedel måste bli billigare.
EnglishOnly then will they be able to deliver what we need at affordable prices when we need it.
Först då kan de leverera det vi behöver till rimliga priser när vi behöver det.
EnglishThe workers demand properly inspected, healthy foods at affordable prices.
Arbetstagarna kräver regelrätt inspekterad och hälsosam mat till överkomliga priser.
EnglishIt should be affordable, appropriate and with flexible and extended opening hours.
Den bör vara överkomlig, betalas efter prestation, och ha flexibla och långa öppettider.
EnglishSafe and affordable means of mobility should be a right afforded to all EU citizens.
Säkra medel för rörlighet till ett överkomligt pris bör vara alla EU-medborgares rättighet.
EnglishThe most affordable option typically offered by web hosts is called a shared certificate.
Det billigaste alternativet hos webbvärdar brukar kallas delat certifikat.
EnglishMedications should be made available free of charge or at affordable prices.
Läkemedel måste tillhandahållas gratis eller till överkomliga priser.
EnglishThe postal service must be affordable, high-quality and accessible to all.
Posttjänsterna måste ha rimliga priser, hålla hög kvalitet och vara tillgängliga för alla.
EnglishThey need patent protection that is affordable and enforceable against industry giants.
De behöver patentskydd till ett överkomligt pris och som går att hävda mot industrijättar.
EnglishFirstly, we want an energy-policy approach that ensures energy is affordable.
För det första vill vi ha en energipolitisk linje som garanterar ett rimligt pris för energin.
EnglishFurthermore, this protection will finally come at an affordable price.
Skyddet kommer dessutom till slut att erbjudas till ett överkomligt pris.
EnglishYet alcohol is widely available at affordable prices everywhere in Europe.
Ändå finns alkohol att tillgå till rimliga priser överallt i Europa.
EnglishFor many people of modest means, Opel represents an affordable brand.
Opel är en sådan bil som många personer i lägre inkomstskikt har råd med.
EnglishSome are neglected because western drugs are not made available or affordable.
Jag har tillgång till västerländsk medicin, behandling och vård.
EnglishMilitary expenditure for rulers is at the expense of affordable food for the people.
Makthavarna drar på sig militära utgifter på bekostnad av livsmedel som människor har råd med.
EnglishIt is there, it is affordable, and it makes a major contribution to security of supply.
Den finns på plats, den är billig och den bidrar i hög grad till en trygg energiförsörjning.
EnglishAlso, television programme filtering devices must be sold at prices affordable to all.
Filtreringsanordningar för TV-program måste säljas till ett pris som är överkomligt för alla.