"afflicted by" - Svensk översättning

EN

"afflicted by" på svenska

EN

afflicted by {adjektiv}

volume_up
afflicted by (även: affected with)

Användningsexempel för "afflicted by" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPeople who are afflicted by hatred for homosexuals deserve no sympathy.
Människor som har drabbats av hat mot homosexuella förtjänar ingen sympati.
EnglishIt has had two wars within its borders, many disasters, and now it is afflicted by terrorism.
Det har upplevt två krig inom sina gränser, många katastrofer, nu också terrorism.
EnglishActs of violence have afflicted Bangladesh ever since that country was founded.
Bangladesh har varit drabbat av våldsamheter sedan dess grundande.
EnglishHungarians living in Ukrainian Subcarpathia are afflicted by the same anti-minority policy.
Ungrare som bor i de ukrainska Subkarpaterna drabbas av samma minoritetsfientliga politik.
EnglishOn the other hand, there are certain common patterns and personality types among the women afflicted.
Däremot finns det vissa gemensamma mönster och personlighetsdrag hos de drabbade.
EnglishAll three organs can also be afflicted with cancers that are hard to treat.
Alla tre organen kan också drabbas av svårbehandlade cancrar.
EnglishSupport for North Korea's seriously afflicted people must be provided in quite different forms.
Stödet till Nordkoreas hårt plågade folk måste ges i helt andra former.
EnglishTheir administrations seem to be widely afflicted by corruption.
Det verkar som om deras förvaltningar i hög grad präglas av korruption.
EnglishOnce upon a time, there was a dread disease that afflicted children.
En gång för länge sedan, fanns en hemsk sjukdom som drabbade barn.
EnglishSome Member States, including Ireland, were additionally afflicted by the foot and mouth crisis.
Vissa medlemsstater, däribland Irland, drabbades extra hårt på grund av mul- och klövsjukan.
EnglishI hope that all the mine-afflicted countries will be signatories.
Jag hoppas att alla mindrabbade länder kommer att skriva under.
EnglishIn my own constituency, Dumfries and Galloway, we were as you know particularly afflicted in that case.
I min valkrets, Dumfries and Galloway, drabbades vi - som ni vet - extra hårt i detta fall.
EnglishOther countries in sub-Saharan Africa and indeed elsewhere in the world are similarly afflicted.
Andra länder söder om Sahara och faktiskt även på andra platser i världen drabbas på liknande sätt.
EnglishBurns often have dramatic consequences for those afflicted.
Brännskador får ofta dramatiska konsekvenser för de drabbade.
EnglishHuge numbers of people - particularly the indigenous populations - are grossly afflicted by poverty.
Mycket stora antal människor - i synnerhet de inhemska befolkningarna - är i hög grad drabbade av fattigdom.
EnglishMadam President, two months ago, we discussed the great famine which afflicted the Ukraine during the 1930s.
Fru talman! För två månader sedan diskuterade vi den stora hungersnöd som drabbade Ukraina på 30-talet.
EnglishLast year a total of 60 women in Linköping and Norrköping were afflicted, and a number of them were interviewed.
Förra året drabbades totalt ett 60-tal kvinnor i Linköping och Norrköping och en del av dessa har intervjuats.
EnglishThe European Union, which symbolises cohesion, support and cooperation, assists afflicted areas through the Solidarity Fund.
EU, som står för sammanhållning, stöd och samarbete, hjälper drabbade områden genom solidaritetsfonden.
EnglishIt is regularly afflicted by natural disasters.
EnglishIt is afflicted by many natural disasters.
Landet har drabbats av många naturkatastrofer.

Liknande översättningar för "afflicted by" på svenska

afflicted adjektiv
by preposition