EN

affiliates {substantiv}

volume_up
affiliates (även: affiliate, subsidiary)
Would the Commission ensure the introduction of binding human rights legislation to hold companies accountable for their activities overseas, either directly or through affiliates?
Skulle kommissionen kunna se till att det införs en bindande människorättslagstiftning som gör företag ansvariga för sin verksamhet i utlandet, oavsett om denna sker direkt eller genom dotterbolag?

Användningsexempel för "affiliates" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Belgian national contact point does so reactively and all other affiliates replied negatively.
De belgiska nationella kontaktpuntkerna gör det reaktivt och alla övriga medlemmar gav ett negativt svar.
EnglishStatistics on foreign affiliates (vote)
Statistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (omröstning)
EnglishWould the Commission ensure the introduction of binding human rights legislation to hold companies accountable for their activities overseas, either directly or through affiliates?
Skulle kommissionen kunna se till att det införs en bindande människorättslagstiftning som gör företag ansvariga för sin verksamhet i utlandet, oavsett om denna sker direkt eller genom dotterbolag?

Synonymer (engelska) till "affiliate":

affiliate
affiliation
affiliated