EN

affiliate {substantiv}

volume_up
Would the Commission ensure the introduction of binding human rights legislation to hold companies accountable for their activities overseas, either directly or through affiliates?
Skulle kommissionen kunna se till att det införs en bindande människorättslagstiftning som gör företag ansvariga för sin verksamhet i utlandet, oavsett om denna sker direkt eller genom dotterbolag?

Användningsexempel för "affiliate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe tried to be objective and not to affiliate ourselves with an opinion, but we wanted to see the public's reaction.
Vi försökte att vara objektiva och inte tillskriva oss en uppfattning, men vi ville se allmänhetens reaktioner.
EnglishI am not surprised, because embedded in GUE/NGL is Sinn Féin, the long-term friend and political affiliate of terrorists.
Jag är inte förvånad, eftersom man i GUE/NGL återfinner Sinn Féin, ett parti som sedan länge är god vän med terrorister och en politisk gren för dessa.
EnglishAffiliate Professor

Synonymer (engelska) till "affiliate":

affiliate
affiliation
affiliated