EN

affect {substantiv}

volume_up
affect

Användningsexempel för "affect" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe restrictions and constraints that affect the outermost regions are permanent.
Begränsningarna och hindren som påverkar de yttersta randområdena är permanenta.
EnglishConsequently the companies’ decisions affect millions of producers and consumers.
Detta innebär att bolagens beslut berör miljontals producenter och konsumenter.
EnglishIt also brings with it many important reforms that affect you here in Parliament.
Det innebär också många viktiga reformer som berör er här i Europaparlamentet.
EnglishThis is not exclusively a women’s problem, but it does particularly affect women.
Det här är inte uteslutande ett kvinnoproblem, men det berör framför allt kvinnor.
EnglishThis is the great danger that will affect the final decision on this project.
Det kommer att vara den stora faran som hotar det slutliga beslutet om projektet.
EnglishThese filters only affect letters, and will not affect characters or numbers.
Anpassade filter används i den ordning som de visas på sidan Profilinställningar.
EnglishAttacks on women affect all of us. We must work for the safety of women in Europe.
Övergrepp mot kvinnor berör oss alla; vi måste arbeta för kvinnofrid i Europa.
EnglishIt is a debate that does not affect just the internal market or only Hungary.
Det är en debatt som inte bara påverkar den inre marknaden eller enbart Ungern.
EnglishAll of the above affect the European citizen, as do economic and financial issues.
Allt detta påverkar EU-medborgarna, liksom ekonomiska och finansiella frågor.
EnglishThe right of veto for matters which affect national sovereignty remains necessary.
Vetorätt för frågor som rör den nationella suveräniteten är fortfarande nödvändigt.
EnglishThese two problems do not just affect two nations but have Europe-wide repercussions.
Dessa två problem rör inte enbart de två nationerna, utan de gäller hela Europa.
EnglishWe have seen the dramatic affect the Socrates programme has had in our own countries.
Vi har sett vilken dramatisk effekt Sokratesprogrammet hade i våra egna länder.
EnglishWe need to examine more closely how various systems affect the single market.
Vi behöver undersöka närmare hur olika system inverkar på den inre marknaden.
EnglishYou have dealt with issues that affect the European citizen directly at great length.
Ni har tagit upp frågor som direkt och i stor omfattning påverkar EU:s medborgare.
EnglishMoreover, the Community patent does not affect data protection in any way.
Förra månaden fick vi veta att aids krävde fem miljoner offer under förra året.
EnglishThese affect everyone, but they are particularly discriminatory towards women.
Denna politik berör alla, men är särskilt diskriminerande gentemot kvinnor.
EnglishThis is perhaps not particularly strange, as pharmaceutical products affect everyone.
Det är kanske inte särskilt konstigt eftersom läkemedel berör alla människor.
EnglishThey affect mainly public services and the availability of these services.
De påverkar främst den offentliga servicen och dessa tjänsters tillgänglighet.
EnglishThese measures particularly affect 10 000 Roma, but also Egyptians and Ashkali.
Dessa åtgärder berör direkt 10 000 romer, men även egypter och ashkalier.
EnglishThey may therefore directly affect the media, but as an economic activity.
Det var bara det spanska kulturcentret som upphörde sin verksamhet i augusti 2003.