"affirmatively" - Svensk översättning

EN

"affirmatively" på svenska

EN

affirmatively {adverb}

volume_up
affirmatively
affirmatively

Användningsexempel för "affirmatively" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf such a delegation were to come from this House, would the presidency receive it affirmatively?
Om en sådan delegation skulle komma från denna kammare, skulle ordförandeskapet bemöta den positivt?
EnglishIf such a delegation were to come from this House, would the presidency receive it affirmatively?
Den har särskilt uttryckt sin oro över att den planerade sträckningen för muren på flera ställen kraftigt avviker från den gröna linjen.
EnglishThat is why I am asking you to vote affirmatively, because it would be incomprehensible for this Parliament to fail to respond to this case.
Därför ber jag er rösta för, eftersom ingen skulle förstå om parlamentet tog avstånd från detta fall.
English(HU) Mr President, with regard to the Catania report, I voted affirmatively since it eliminates previous flaws concerning minority rights.
(HU) Herr talman! När det gäller Cataniabetänkandet röstade jag för, eftersom det eliminerar tidigare brister i fråga om minoriteters rättigheter.
EnglishSuddenly, the burden of proof for legal versus illegal falls affirmatively on us and on the services that might be offering us any new capabilities.
Plötsligt så faller bevisbördan för laglig eller olaglig delning tydligt på oss och på de tjänster som kanske tillhandahåller oss nya möjligheter.
EnglishI was sorry to see, for example, one of the amendments taking out the reference not only to an appeal to the Ombudsman but the fact that the Ombudsman answered it affirmatively.
Det gjorde mig nedslagen när jag, t.ex., såg att man i ett av ändringsförslagen tog upp inte bara hänvisningen till ett klagomål till ombudsmannen, utan också det faktum att ombudsmannen stödde det.