"aerospace company" - Svensk översättning

EN

"aerospace company" på svenska

EN

aerospace company {substantiv}

volume_up
aerospace company

Användningsexempel för "aerospace company" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI shall finish with a comment on the EADS, which is the European Aeronautics Defence and Space Company, the second largest aerospace and defence company in the world.
Jag skall avsluta med en kommentar om flygindustrikoncernen EADS (European Aeronautics Defence and Space Company), världens näst största tillverkare av rymd- och försvarsutrustning.
EnglishI shall finish with a comment on the EADS, which is the European Aeronautics Defence and Space Company, the second largest aerospace and defence company in the world.
Detta har alltid erkänts enligt artikel 296 i EG-fördraget, som, skulle jag vilja påminna er om, behålls i samma form i artikel 342 i den tredje delen av utkastet till europeisk konstitution.
EnglishRecently, the European aerospace company, EADS Astrium, announced the launch of a similar programme to build solar collectors in space with a view to beaming the energy collected down to earth.
Nyligen meddelade det europeiska rymdföretaget EADS Astrium att man startar ett motsvarande program för att bygga solfångare i rymden, med syfte att överföra den energi som fångas till jorden.
EnglishOne example is the project for a European Aerospace and Defence Company, which is surely incontrovertible evidence of a desire for restructuring within both the industry and national governments.
Som exempel kan nämnas projektet European Aerospace and Defense Company som tydligt speglar viljan till en omorganisation, såväl hos den berörda industrin som hos de nationella regeringarna.
EnglishAbove all, I believe that a European aerospace company comprising several enterprises which have hitherto operated in a national framework will not tolerate government involvement in the longer term.
Jag tror framför allt att ett europeiskt företag inom flyg- och rymdindustrin, som består av olika tidigare nationellt organiserade företag, inte tål någon statlig inblandning i längden.

Liknande översättningar för "aerospace company" på svenska

aerospace substantiv
Swedish
company substantiv
controlling company substantiv
managing company substantiv
holding company substantiv
mid-cap company substantiv
parent company substantiv
Swedish