"aerospace" - Svensk översättning

EN

"aerospace" på svenska

volume_up
aerospace {substantiv}
SV
EN

aerospace {substantiv}

volume_up
aerospace (även: air space, airspace)

Användningsexempel för "aerospace" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTechnological developments in the aerospace industry represent aid for employment.
Tekniska genomföranden på flygindustriområdet innebär stöd till sysselsättningen.
EnglishThe most important application areas are aerospace, car and marine industries.
De viktigaste användningsområdena för våra resultat är flyg-, bil- och marinindustrin.
EnglishConsequently, I do not support the Commission communication on the aerospace industry.
Jag stöder alltså inte kommissionens meddelande vad gäller flyg- och rymdindustrin.
EnglishThe project focuses on the MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) industry in aerospace.
Projektet fokuserar på MRO- (Maintenance, Repair, Overhaul) industrin inom aerospace.
EnglishEurope needs an aerospace industry that is powerful and that generates employment.
EU behöver en stark luftfartsindustri som skapar arbetstillfällen.
EnglishThen we will have global competition in the aerospace industry.
På detta sätt kommer vi att få en världsomfattande konkurrens inom flyg-och rymdindustrin.
EnglishBritish Aerospace is responsible for arming the Indonesians...
British Aerospace är ansvarigt för beväpningen av indoneserna...
EnglishOf course it is a good idea to strengthen the aerospace industry.
Det är naturligtvis bra att stärka flyg- och rymdindustrin.
EnglishThat is why I think the British Aerospace merger with Marconi makes good sense.
Det är med hänsyn till detta som jag tror att sammanslagningen mellan British Aerospace och Marconi är en god affär.
EnglishGreat challenges await the European aerospace industry.
Den europeiska flyg- och rymdindustrin står inför stora utmaningar.
EnglishThe communication from the European Commission analyses the current situation of the aerospace industry.
I kommissionens meddelande gör man en analys av den aktuella situationen för flyg- och rymdindustrin.
EnglishSpace is of course the central theme but your future career does not force you into the aerospace industry.
Rymden är förstås det centrala temat men din framtida yrkeskarriär låser dig inte vid rymdindustrin.
EnglishIn fact, there would be no aerospace industry without massive public intervention and support.
I själva verket skulle det inte finnas någon luftfartsindustri utan omfattande offentliga interventioner och stöd.
EnglishAt least in the aerospace sector, the restructuring of the European defence industries seems to be under way.
Åtminstone på flyg- och rymdområdet verkar omstruktureringen av de europeiska industrierna vara på gång.
EnglishStudy Space technology if you want to do research or develop new technologies in the fields of space and aerospace technology.
Studera Rymdteknik om du vill forska eller utveckla ny teknik inom rymd- och flygområdet.
EnglishFifty per cent of the aerospace industry is about military production, which is kept alive by public money and public money alone.
50 procent utgörs av militär tillverkning som till 100 procent upprätthålls av offentliga medel.
EnglishFor example, last year he went to the Farnborough air show in the UK, paid for by British Aerospace.
Förra året for han till exempel till flyguppvisningen i Farnborough i Förenade kungariket, vilket betalades av British Aerospace.
EnglishHe is a senior research scientist at Honeywell Aerospace in the US, where he works to make air transport safer.
För andra året arrangerar studenterna på HU:s integrerade masterprogram en konferens där de presenterar sina masterarbeten.
EnglishI am thinking of sensitive economic sectors such as the automotive, electronics, aerospace and mechanical engineering industries.
Jag tänker då på sådana känsliga ekonomiska sektorer som bil-, elektronik-, rymd- och verkstadsindustrin.
EnglishInterview with aerospace student at hd.se (Swedish)

"aerospace giant" på svenska

aerospace giant
Swedish
  • flygindustrin jätte
  • rymdjätte
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.