"aeronautical" - Svensk översättning

EN

"aeronautical" på svenska

volume_up
aeronaut {substantiv}
EN

aeronautical {adjektiv}

volume_up
aeronautical (även: aerial, aero-)
The European Union has forged a reputation for itself in the aeronautical and space industry.
Europeiska unionens rykte på området för flyg- och rymdindustrin är redan säkrat.
The sectors worst affected by the crisis are also identified: insurance companies, the aeronautical industry and tourism.
Även de områden som drabbats hårdast av krisen har angetts: Försäkringsbolagen samt flyg- och turistindustrin.
On 18 February 2010, for the third time in three months, Turkish fighter planes entered a zone which the Greek armed forces had reserved for conducting aeronautical exercises.
Den 18 februari trängde turkiska stridsflygplan för tredje gången på tre månader in i ett restriktionsområde som den grekiska militären hade upprättat för att utföra flyg- och marinövningar.
aeronautical

Användningsexempel för "aeronautical" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe European Union has forged a reputation for itself in the aeronautical and space industry.
Europeiska unionens rykte på området för flyg- och rymdindustrin är redan säkrat.
EnglishSince then, world aeronautical technology has made great advances.
Sedan dess har det skett stora framsteg inom den internationella luftfartstekniken.
EnglishI myself am an aeronautical engineer so I should not be complaining about this.
Jag är själv flygingenjör, så jag bör inte klaga på detta.
EnglishThe report recommends setting up an Advisory Council for Aeronautical Research in Europe or ACAR.
I rapporten rekommenderas att man inrättar ett Advisory Council for Aeronautic Research i Europa: ACAR.
EnglishThe aeronautical sector is an example of just such an area.
Luftfartssektorn är ett exempel på just ett sådant område.
EnglishThe European Union should contribute to the establishment of international standards for aeronautical products.
Europeiska unionen måste bidra till inrättandet av internationella standarder för flygprodukter.
EnglishGeneral and business aviation is an important sector of the EU aeronautical industry, worth about EUR 2.3 billion annually.
Allmän- och affärsflyget är en viktig del av EU:s flygindustri, värd cirka 2,3 miljarder euro per år.
EnglishThe sectors worst affected by the crisis are also identified: insurance companies, the aeronautical industry and tourism.
Även de områden som drabbats hårdast av krisen har angetts: Försäkringsbolagen samt flyg- och turistindustrin.
EnglishIn our view, the aeronautical sector is one of the best examples of the implementation of the European Research Area at a sector of industry.
För oss är flygsektorn ett av de bästa exemplen på det inrättade europeiska området för forskning inom en industri.
EnglishIn fact, it has been used in marine, aeronautical and industrial equipment construction and these can therefore be considered to be risk activities.
Vid skeppsbyggnad, flygplansbyggnad och i industriell utrustning har asbest använts och kan således anses vara riskverksamheter.
EnglishThe first is the networks of excellence, and the coordination that already exists between centres of research in the aeronautical sector should facilitate the implementation of these networks.
Dessa fyra prioriteringar motsvarar redan de viktigaste målen i Vision 2020.
EnglishThis was the case for agriculture within the framework of the GATT agreements and for the aeronautical industry with the Boeing-McDonnell Douglas merger.
Det var fallet med jordbruket inom ramen för GATT-avtalen, för flygindustrin i samband med sammanslagningen Boeing-Mc Douglas.
EnglishPassengers also lose out because, among other things, aeronautical safety will tend to be left to the whim of cost/benefit considerations by companies.
Passagerarna lyckas också dåligt eftersom bland annat flygsäkerheten överlämnas till företagens nyckfulla kostnads- och vinstperspektiv.
EnglishMr President, this report conforms to the Commission's approach by supporting the current restructuring in the European aeronautical industry.
Herr ordförande! Betänkandet ingår i Europeiska kommissionens åtgärder och stöder den pågående omstruktureringen inom den europeiska flygindustrin.
EnglishIn my opinion, trying to safeguard the environment by simply slowing down growth in the aeronautical sector and the air industry is not a valid option.
Enligt min åsikt är inte försöken att skydda miljön genom att helt enkelt bromsa tillväxten i flygsektorn och flygindustrin ett alternativ vi kan välja.
EnglishI would just like to say that the way the Commission has proposed is a massive job creation programme for aeronautical engineers and technicians.
Jag skulle bara vilja säga att det sätt som kommissionen har föreslagit innebär ett omfattande program för skapande av sysselsättning för flygingenjörer och flygtekniker.
EnglishThis Agreement will bring the mutual recognition of certification systems for an aeronautical product, part or appliance in terms of airworthiness and maintenance.
Detta avtal kommer att upprätta ömsesidigt erkännande av certifieringar avseende produkter, delar eller tillämpningar avseende flygvärdighet och underhåll.
EnglishWhile the aeronautics sector provides a good example of integration at industrial level, aeronautical research is fragmented among the various Member States.
Under det att flygplanstillverkningen är ett exempel på samgång inom industrin är forskningen på detta område fortfarande uppsplittrad mellan olika medlemsstater.
EnglishAlso, in relation to the WTO, I notice the report lays great stress on the fact that the United States makes a major contribution to domestic aeronautical research.
Dessutom, angående WTO, konstaterar jag att man i rapporten lägger stor vikt vid det faktum att Förenta staterna gör en stor satsning på inhemsk luftfartsforskning.
EnglishFinally, given that much of defence expenditure is now in the aeronautical area, is there a likelihood of a spill-over of this research programme into the field of defence?
Slutligen, är det, med tanke på att stora försvarsutgifter nu läggs på luftfartsområdet, sannolikt att detta forskningsprogram sprider sig till försvarsområdet?

Synonymer (engelska) till "aeronautical":

aeronautical
English
aeronautics
aeronaut