EN

advisory boards {pluralis}

volume_up
advisory boards
advisory boards
Four independent advisory boards have presented a proposal, to which the Commission has yet to give a satisfactory response.
Fyra oberoende rådgivande nämnder har lämnat ett förslag, som kommissionen nu måste ge ett tillfredsställande svar på.
advisory boards

Användningsexempel för "advisory boards" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHELIX Vinn Excellence Centre collaborates with two advisory Boards.
HELIX VINN Excellence Centre samarbetar med två olika rådgivningsgrupper, så kallade Advisory Boards.
EnglishFour independent advisory boards have presented a proposal, to which the Commission has yet to give a satisfactory response.
Fyra oberoende rådgivande nämnder har lämnat ett förslag, som kommissionen nu måste ge ett tillfredsställande svar på.
EnglishSubject: Institutional reform In the Action Plan on Reform it is stated that an 'external legal expert'should sit in an advisory capacity on Disciplinary boards.
Angående: Institutionella reformer I handlingsplanen för reformer anges att en extern juridisk expert med rådgivande funktion bör sitta i disciplinnämnder.
EnglishSubject: Institutional reform In the Action Plan on Reform it is stated that an 'external legal expert' should sit in an advisory capacity on Disciplinary boards.
Angående: Institutionella reformer I handlingsplanen för reformer anges att en extern juridisk expert med rådgivande funktion bör sitta i disciplinnämnder.

Synonymer (engelska) till "advisory board":

advisory board

Liknande översättningar för "advisory boards" på svenska

advisory adjektiv
advisory committee substantiv
advisory board substantiv
advisory body substantiv
advisory council substantiv