EN

advisors {pluralis}

volume_up
advisors
Innumerable advisors have given logistical support to the opposition in Ukraine.
Oräkneliga rådgivare har givit logistiskt stöd till oppositionen i Ukraina.
Similarly, I would also like to thank Parliament's various secretariats, advisors and assistants.
Jag vill även tacka parlamentets olika sekretariat, rådgivare och assistenter.
Rather than the food " Interpol " which we wanted, all we shall have is advisors.
I jämförelse med ett " Interpol " som vi ville ha för livsmedel kommer vi bara att ha rådgivare.

Användningsexempel för "advisors" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Commission officials and political group advisors also put in a lot of work.
Kommissionens tjänstemän och politiska grupprådgivare lade också ner mycket arbete.
EnglishInnumerable advisors have given logistical support to the opposition in Ukraine.
Oräkneliga rådgivare har givit logistiskt stöd till oppositionen i Ukraina.
EnglishRather than the food "Interpol" which we wanted, all we shall have is advisors.
I jämförelse med ett "Interpol" som vi ville ha för livsmedel kommer vi bara att ha rådgivare.
EnglishRather than the food " Interpol " which we wanted, all we shall have is advisors.
I jämförelse med ett " Interpol " som vi ville ha för livsmedel kommer vi bara att ha rådgivare.
EnglishSimilarly, I would also like to thank Parliament's various secretariats, advisors and assistants.
Jag vill även tacka parlamentets olika sekretariat, rådgivare och assistenter.
EnglishInnumerable advisors have given logistical support to the opposition in Ukraine.
Ukraina kan dock inte kasta sig i famnen på en enda allierad.
EnglishThe Company Health Service, Student Health Care and Study advisors provide professional secrecy.
Studenthälsan, Företagshälsovården och studievägledarna har tystnadsplikt.
EnglishInvestigations take place with the assistance of the university’s legal advisors.
En utredning sker där universitetets jurister bistår.
EnglishThe women and men who do not appear officially are our advisors, assistants and administrative staff.
De kvinnor och män som inte visar sig officiellt är våra rådgivare, assistenter och tjänstemän.
EnglishThere were rumours that Chinese security advisors were to be installed in the Chief Executive's office.
Det var rykten om att kinesiska säkerhetsrådgivare skulle ta plats på regerande guvernörens kontor.
EnglishAuthorities and advisors need to get better at identifying and providing objective information about Geoenergy.
Myndigheter och rådgivare måste bli bättre på att lyfta fram och ge saklig information om geoenergin.
EnglishStudy advisors can answer questions about the range of courses and study programmes available and suitability for individual students.
Studievägledaren kan svara på frågor kring utbud och val av kurser och program.
EnglishThis goes far beyond political polemics and even the legal advisors do not have a clear solution for it.
Detta ligger långt bortom politiska argument och inte ens de juridiska rådgivarna har en tydlig lösning på det.
EnglishI would also like to extend those thanks to the advisors of the parliamentary secretariats and, of course, our own staff.
Jag vill också tacka rådgivarna vid de olika utskottssekretariaten och givetvis också vår egen personal.
EnglishIn any event, some advisors have said that things did not happen at all like the international press told it.
Vissa rådgivare har i alla fall sagt att det inte alls gick till så som det beskrivits i den internationella pressen.
EnglishThe Computer Networking Program had ther Education Advisors meeting with company representatives on 23 November.
Programrådet för LTUs utbildning inom datornätverk hade sitt första möte med företagsrepresentanter den 23 november.
EnglishThe second problem is the unstable security situation and the lack of trust in the good intentions of some advisors.
Det andra problemet är den instabila säkerhetssituationen och bristen på förtroende för vissa rådgivares goda avsikter.
EnglishI believe it is a wise decision that you wish to prepare for this debate with the help of the advisors of the Laeken group.
Jag anser det vara ett klokt beslut att ni vill förbereda denna debatt med stöd från rådgivarna i Laekengruppen.
EnglishThat was tantamount to giving a blank cheque to external advisors who were sitting in judgement on their own case.
Det är lika så gott att erkänna att kommissionen har gett blankofullmakt till externa rådgivare som samtidigt var domare och parter.
EnglishIf you look at negotiating capacity alone, the EU and the US were present in Seattle with whole armies of lawyers and advisors.
Om man ser till förhandlingskapaciteten allena så kom EU och USA till Seattle med hela arméer av jurister och rådgivare.

Synonymer (engelska) till "advisor":

advisor