"to advertise for" - Svensk översättning

EN

"to advertise for" på svenska

EN

to advertise for {verb}

volume_up
You see, although these products are legal, it is not permitted to advertise them.
Vi har då visserligen produkter som är tillåtna enligt lag, men det är förbjudet att göra reklam för dem.
I have to say we must be way off track if we are now starting to advertise for the USA.
Om vi nu också skall börja med att göra reklam för USA, så måste jag säga att vi är ute och cyklar.
The regulation specifically provides that producers can advertise their products as being normal foods.
Förordningen poängterar särskilt att producenter också kan göra reklam för att deras produkter är traditionella livsmedel.

Användningsexempel för "to advertise for" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOur research subjects regularly advertise all vacant PhD student positions.
Våra forskarutbildningsämnen annonserar löpande alla lediga doktorandtjänster.
EnglishWe know that numbers are useful for us when we advertise, manage, govern, search.
Vi vet dessa siffror är användbara för oss när vi annonserar, leder, härska och söker.
EnglishDo you have any plans to promote it or advertise it to a wider audience?
Planerar ni att stödja detta eller sprida kännedom om det till en större publik?
EnglishThat's the kind of therapy they advertise on the back of the Village Voice.
Det är sådan behandling de annonserar om på baksidan av Village Voice.
EnglishDoes the Commission plan to advertise the post of Director of OLAF?
Har kommissionen för avsikt att utlysa tjänsten som direktör för OLAF?
EnglishI have to say we must be way off track if we are now starting to advertise for the USA.
Om vi nu också skall börja med att göra reklam för USA, så måste jag säga att vi är ute och cyklar.
EnglishYou see, although these products are legal, it is not permitted to advertise them.
Vi har då visserligen produkter som är tillåtna enligt lag, men det är förbjudet att göra reklam för dem.
EnglishBut you have just managed to advertise your intentions a little more.
Nu har ni emellertid gett er avsikt en ännu större publicitet.
EnglishOne thing that we obviously need to do is to advertise very clearly what is available.
. (EN) Något som vi uppenbarligen måste göra, är att mycket tydligt visa vilka medel som står till buds.
EnglishNor does the resolution fail to advertise the 'generosity' of the American President.
I resolutionen försummar parlamentet inte heller att basunera ut den amerikanska presidentens ”generositet”.
EnglishTravel agencies and airline companies openly advertise sex tourism.
Researrangörer och flygbolag gör öppet reklam för sexturism.
EnglishDoes the Commission plan to advertise the post of Director of OLAF?
Sedan kommer det att hållas ett öppet uttagningsförfarande.
EnglishWe must make sure that the product is good first and then make sure that we advertise it effectively.
Vi måste först se till att produkten är bra och sedan se till att vi marknadsför den effektivt.
EnglishIn many Member States they actually advertise the full text of the Constitution, including the fundamental rights.
Det första som kommissionen måste göra är att förbättra lyssnandeprocessen.
EnglishIf you over-advertise, people will switch off.
Om man sänder för mycket reklam kommer människor att stänga av tv:n.
EnglishWe need to consider whether it is acceptable that the alcohol industry can advertise in such a carte blanche fashion.
Vi måste överväga om det är godtagbart att alkoholindustrin kan göra reklam helt efter eget behag.
EnglishI am also concerned about the proposal to use funds from co-financing to advertise fair trade.
Jag har även vissa betänkligheter gällande förslaget att utnyttja delar av finansieringen till reklam för rättvis handel.
EnglishWhilst it stresses the right to advertise, it ultimately asserts the patient's right to information.
Samtidigt som man i direktivet betonar rätten att göra reklam fastställer man i slutändan patientens rätt till information.
EnglishThe regulation specifically provides that producers can advertise their products as being normal foods.
Förordningen poängterar särskilt att producenter också kan göra reklam för att deras produkter är traditionella livsmedel.
EnglishIt is therefore important for members of the profession to publicise their special fields and to be able to advertise.
För medlemmarna i yrkesgruppen är det därför viktigt att kunna nå ut med sin specialkunskap och göra reklam.

Liknande översättningar för "to advertise for" på svenska

for preposition
for konjunktion
Swedish