EN

advert {substantiv}

volume_up
1. "advertisement"
When I switched on the television this morning I saw an advert for Macedonia.
När jag slog på min tv i morse såg jag en annons för Makedonien.
I also used to wonder about an advert for Iran; at a time when public stonings took place there, we used to allow adverts for that seraphic country.
Jag brukade också undra över en annons för Iran. Vid en tidpunkt när Iran utförde offentlig stening brukade vi tillåta reklam för detta himmelska land.
Small adverts began to appear in the press, offering to exchange spacious flats in Warsaw for sleeping bags in New York.
Små annonser började synas i pressen, där man erbjöd byte av rymliga våningar i Warszawa mot sovsäckar i New York.
Well, they sponsor us, we do their advert for washing powder.
De sponsrar oss, och vi gör reklam för tvättmedel.
It is also saddening that even children's programmes can be interrupted by adverts.
Det är också sorgligt att till och med barnprogram kan avbrytas av reklam.
There is also something about adverts for sexual services.
Det står också någonting om reklam för sexuella tjänster.
The energy performance indicator from the building's energy performance certificate must be included in adverts for selling or renting the building or part of it.
Den energiprestandaindikator som fastställs i byggnadens energicertifikat ska uppges i annonsering om försäljning eller uthyrning av byggnaden eller en del av den.

Användningsexempel för "advert" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGuess who's filming in the studio next to the one we're going to shoot the advert in?
Gissa vem som filmar i studion bredvid där vi spelar in reklamfilmen?
EnglishWhen I switched on the television this morning I saw an advert for Macedonia.
När jag slog på min tv i morse såg jag en annons för Makedonien.
EnglishAny advert must indicate energy consumption and energy savings.
Energikonsumtion och energibesparing måste anges i alla annonser.
EnglishWell, they sponsor us, we do their advert for washing powder.
De sponsrar oss, och vi gör reklam för tvättmedel.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we should 'go to work on an egg', as the advert has it.
Herr ordförande, herr kommissionär, aktade kolleger! " Det hör till med ett ägg" lyder en reklamslogan i Nederländerna.
EnglishI do not wish to return to the issue of whether it was right or wrong for you to appear in an advert for the PSD in Portugal.
Jag vill inte återgå till frågan om huruvida det var rätt eller fel av er att figurera i en reklamannons för PSD i Portugal.
EnglishToday it is impossible for an advertiser to make an advert for a product which increases environmental problems or hastens climate change.
I dag är det omöjligt för en annonsör att göra reklam för en produkt som skulle öka miljöproblemen eller skynda på klimatförändringarna.
EnglishAny advert promoting the technical features of refrigerators, washing machines or domestic ovens must indicate the product's energy consumption.
Produktens energikonsumtion måste anges i alla annonser där tekniska egenskaper hos kylskåp, tvättmaskiner och hushållsugnar marknadsförs.
EnglishI think it was the wish of the Group of the European People's Party to attempt to transform this motion for a resolution into an advert for the patenting directive.
Jag tror att PPE-gruppen ville försöka omvandla resolutionsförslaget till ett grovt smicker för patenteringsdirektivet.
EnglishI think it was the wish of the Group of the European People' s Party to attempt to transform this motion for a resolution into an advert for the patenting directive.
Jag tror att PPE-gruppen ville försöka omvandla resolutionsförslaget till ett grovt smicker för patenteringsdirektivet.
EnglishI also used to wonder about an advert for Iran; at a time when public stonings took place there, we used to allow adverts for that seraphic country.
Jag brukade också undra över en annons för Iran. Vid en tidpunkt när Iran utförde offentlig stening brukade vi tillåta reklam för detta himmelska land.

"advertising gimmicks" på svenska

advertising gimmicks
Swedish
  • reklam jippon
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.