"adverb" - Svensk översättning

EN

"adverb" på svenska

volume_up
adverb {substantiv}
SV
SV

"adverb" på engelska

EN
EN
EN

adverb {substantiv}

volume_up
adverb
Mrs Wideroos, I shall leave it to you to choose a suitable adverb to characterise this reduction.
Jag låter er välja ett lämpligt adverb för att beskriva den här minskningen.
I could propose any number of adverbs to you: formally, absolutely, clearly, sincerely, exactly, and so on. These are just differences in style, nuances which add nothing.
Jag kan föreslå en rad adverb: formellt, absolut, tydligt, ärligt, exakt, osv., det är stileffekter som inte tillför något.
The word 'essentially ' is interesting, firstly because it was not translated into all languages; some Council versions even omitted the adverb.
är intressant, till att börja med för att det inte översatts till alla språk; i vissa versioner från rådet fanns inte detta adverb med.
SV

adverb {neutrum}

volume_up
adverb
Jag låter er välja ett lämpligt adverb för att beskriva den här minskningen.
Mrs Wideroos, I shall leave it to you to choose a suitable adverb to characterise this reduction.
Jag kan föreslå en rad adverb: formellt, absolut, tydligt, ärligt, exakt, osv., det är stileffekter som inte tillför något.
I could propose any number of adverbs to you: formally, absolutely, clearly, sincerely, exactly, and so on. These are just differences in style, nuances which add nothing.
är intressant, till att börja med för att det inte översatts till alla språk; i vissa versioner från rådet fanns inte detta adverb med.
The word 'essentially ' is interesting, firstly because it was not translated into all languages; some Council versions even omitted the adverb.

Användningsexempel för "adverb" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMrs Wideroos, I shall leave it to you to choose a suitable adverb to characterise this reduction.
Fru Wideroos! Jag låter er välja ett lämpligt adverb för att beskriva den här minskningen.
EnglishThe word 'essentially' is interesting, firstly because it was not translated into all languages; some Council versions even omitted the adverb.
Uttrycket ?totalt sett? är intressant, till att börja med för att det inte översatts till alla språk; i vissa versioner från rådet fanns inte detta adverb med.
EnglishThe word 'essentially ' is interesting, firstly because it was not translated into all languages; some Council versions even omitted the adverb.
Uttrycket? totalt sett? är intressant, till att börja med för att det inte översatts till alla språk; i vissa versioner från rådet fanns inte detta adverb med.