EN

adventurous {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
adventurous (även: venturesome)
I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges.
Jag hade aldrig varit så äventyrlig innan jag började med mina 30-dagarsutmaningar.
Oh, I was quite adventurous when Ike was alive.
Jag var ganska äventyrlig när Ike var i livet.
Girl 6: Like, if you were a girl and you were really adventurous and a real big tomboy, you would think that girls' games were kinda sissy.
Om man är en flicka som är riktigt äventyrlig skulle man tycka att det var lite mesigt.
adventurous (även: memorable)
2. brittisk engelska
adventurous (även: adventuresome)

Användningsexempel för "adventurous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges.
Jag hade aldrig varit så äventyrlig innan jag började med mina 30-dagarsutmaningar.
EnglishWithin this theology a number of extraordinarily adventurous tactics were deployed.
En teologi i vars skugga vissa speciella äventyr utvecklades.
EnglishI trust that the Commission's proposal will be more adventurous.
Jag hoppas att kommissionens förslag blir djärvare.
EnglishParliament must be ready to look at new ways of working, imaginative and, as Mr Harbour says, adventurous.
Parlamentet måste vara berett att studera nya arbetssätt - fantasifulla och som Harbour påpekar äventyrliga.
EnglishGirl 6: Like, if you were a girl and you were really adventurous and a real big tomboy, you would think that girls' games were kinda sissy.
Om man är en flicka som är riktigt äventyrlig skulle man tycka att det var lite mesigt.
EnglishOh, I was quite adventurous when Ike was alive.
Jag var ganska äventyrlig när Ike var i livet.
Englishlike the adventurous type, you know?
EnglishAbove all, this is true of the more adventurous parts which show that Parliament is moving with the times, such as environmental issues and the link to growth.
Framför allt gäller detta de mer offensiva delarna som visar att parlamentet följer med sin tid, såsom miljöfrågor och kopplingen till tillväxt.
EnglishBetween these two stages, though, what will revive hope within Europe is nevertheless the adventure of the convention, which is no longer that adventurous.
Men mellan dessa två etapper är den viktigaste, den som kommer att återuppliva det europeiska hoppet, äventyret med konventet, som inte längre är så äventyrligt.
EnglishThis, more than anything, is what I ask of the Commission; that it be capable of taking risks and that it set out the most adventurous, most daring and most incisive lines of action.
Mer än något annat uppmanar jag kommissionen att ta risker och att utarbeta de mest äventyrliga, mest våghalsiga och mest distinkta handlingslinjerna.
EnglishI fear that this is a little adventurous for my British group as yet but I believe the Commission could look at promoting the international baccalaureate.
Jag fruktar att detta ännu känns lite för äventyrligt för min brittiska grupp, men jag anser att kommissionen skulle kunna undersöka om det går att främja en internationell studentexamen.
EnglishYet if the EU continues to take the course of adventurous neoliberalism and boundless obsession with enlargement, it should not be surprised to see either falling birth rates or social unrest.
Om EU ändå fortsätter att välja vägen med riskfylld nyliberalism och otyglad fixering vid utvidgningen bör det inte förvånas över fallande födelsetal eller social oro.