"advent" - Svensk översättning

EN

"advent" på svenska

volume_up
advent {substantiv}
volume_up
Advent {substantiv}
SV
SV

"advent" på engelska

EN
EN

advent {substantiv}

volume_up
SV

advent {utrum}

volume_up
1. "de fyra veckorna före jul"
advent
volume_up
Advent {substantiv} (the four weeks before christmas)
More specifically it intends to disclose how (gendered) division of labour is defied as well as reinforced as a consequence of the advent of the technological installation.
More specifically it intends to disclose how (gendered) division of labour is defied as well as reinforced as a consequence of the advent of the technological installation.

Användningsexempel för "advent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWith the advent of the national state, education became increasingly national.
I och med nationalstatens ankomst har undervisningen blivit allt mer nationell.
EnglishSince the advent of the single market, conflicts and concerns have been rife.
Sedan den inre marknaden inrättades har konflikter och oro varit vanligt förekommande.
EnglishThe first one is the demise of the Cold War and the second is the advent of the CFSP.
Den första är slutet på det kalla kriget och den andra tillkomsten av GUSP.
EnglishSo too with potential conversion costs associated with the advent of the euro.
Det gäller också de potentiella omräkningskostnaderna som förknippas med eurons införande.
EnglishTherefore, roll on the advent of this directive which will simplify the procedures!
Detta direktiv som underlättar förfarandet är med andra ord välkommet! "
EnglishThe advent of electronic money is as big a revolution as the single currency itself.
Tillkomsten av elektroniska pengar är en lika stor revolution som den gemensamma valutan själv.
EnglishToday’s gender research has come a long way since the advent of traditional feminist research.
Genusforskningen av idag har kommit en bra bit förbi traditionell feministisk forskning.
EnglishThe advent of the euro should accelerate fiscal harmonisation.
Införandet av euron kommer att skynda på harmoniseringen av skattesystemen.
EnglishThe nineties saw the advent of increasingly worrying forms of human smuggling.
Under nittiotalet har vi kunnat se hur människosmugglingen har tagit sig alltmer oroväckande uttryck.
EnglishWe await the debate on Agenda 2000 and the advent of a new Commission with equal interest.
Vi ser i det avseendet fram mot Agenda 2000 med lika mycket intresse som mot en ny kommission.
EnglishFurthermore, there is the imminent introduction of the euro and the advent of the information society.
Vidare har vi det kommande införandet av euron och informationssamhällets frammarsch.
EnglishBut comparing prices is simple, and the advent of the euro will make the process only easier.
Men det är lätt att jämföra priser och eurons ankomst kommer bara att underlätta denna process.
EnglishThe second and perhaps bigger challenge is that of the new technologies, the advent of e-commerce.
Den andra och kanske större utmaningen är de nya tekniken, ankomsten av elektronisk handel.
EnglishThe way is now open for the advent of the euro, and the political decisions will be taken on 2 May.
Vägen är nu öppen för euron och de politiska besluten kommer att fattas den 2 maj nästa år.
EnglishThe major innovation in this whole scenario is the advent of the euro.
I detta scenario är den stora nyheten införandet av euron.
EnglishAs from 2014, two issues will arise: the explosion in the European budget and the advent of taxation.
. – Vi är inne i en ny cykel av internationella handelsförhandlingar.
EnglishIt is for this reason that I fail to see in this the advent of a 'Big Brother ' -style European judicial system.
Därför ser jag inte var fröet till en europeisk rättslig Big Brother finns.
EnglishThe worsening of poverty and advent of cultural conflicts leads to various kinds of fanaticism.
Fattigdomens förvärrande och framträdandet av kulturella konflikter leder till olika former av fanatism.
EnglishThe advent of a Community immigration policy with a sound legal and financial basis is long overdue.
Det har länge behövts en gemenskapspolitik för invandring med en hållbar rättslig och ekonomisk grund.
EnglishTherein lies, indeed, the material for constructing a framework right now, pending the advent of a new document.
Här finns verkligen material för att omedelbart bygga ett ramverk, i väntan på en ny text.

"adventure genre" på svenska

adventure genre
Swedish
  • äventyr genre
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "advent":

advent
English
Advent