EN

advantageously {adverb}

volume_up
advantageously

Användningsexempel för "advantageously" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSeveral Member States have dealt advantageously with this and are now in a better position.
Flera medlemsstater har lyckats ta itu med det och har nu ett bättre utgångsläge.
EnglishAn increase in the taxation of energy could be advantageously combined with a reduction in the costs imposed on labour.
Ökad energibeskattning skulle med fördel kunna kombineras med minskade sociala avgifter på arbete.
EnglishWe have confidence in subsidiarity, and therefore believe in a Europe that does not seek to retain for itself decisions that could more advantageously be taken by the Member States.
Vi litar på subsidiariteten, och därför tror vi på ett Europa som inte försöker hålla fast vid att fatta beslut som med fördel kan fattas av medlemsstaterna.

Synonymer (engelska) till "advantageously":

advantageously
English
advantage