"advantage over" - Svensk översättning

EN

"advantage over" på svenska

EN

advantage over {substantiv}

volume_up
advantage over
This would give us and the least-developed countries a distinct advantage over the US, which would find it hard to separate GM crops and natural equivalents.
Detta skulle ge oss och de minst utvecklade länderna en klar fördel över Förenta staterna, som skulle ha svårt att särskilja genmanipulerade grödor och deras naturliga motsvarigheter.

Användningsexempel för "advantage over" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAny merger conferring a certain advantage over competitors would fall within the new definition.
Jag anser följaktligen att det skulle vara bättre att inte utvidga definitionen.
EnglishAsian manufacturers thus have a competitive advantage over European manufacturers.
Därför har asiaterna en konkurrensfördel jämfört med européerna.
EnglishMember States with nuclear power enjoy a competitive advantage over states that are nuclear-free.
Medlemsstater med kärnkraft har en konkurrensfördel jämfört med stater utan kärnkraft.
EnglishYes, today China has a huge infrastructure advantage over India.
Ja, idag har Kina ett stort övertag i infrastruktur över Indien.
EnglishAny merger conferring a certain advantage over competitors would fall within the new definition.
Varje samgående som medför ett visst försprång framför konkurrenterna skulle omfattas av den nya definitionen.
EnglishIt is still the case that employers' representatives have an advantage over those representing employees.
Fortfarande har den som företräder arbetsgivarna ett övertag gentemot den som företräder arbetstagarna.
EnglishIt is still the case that employers ' representatives have an advantage over those representing employees.
Fortfarande har den som företräder arbetsgivarna ett övertag gentemot den som företräder arbetstagarna.
EnglishOur captain has a huge advantage over poor Mr Smith.
Vår kapten har en stor fördel framför stackars Smith.
EnglishThose who take unfair advantage over their fellow athletes are simply destroying the whole purpose of sport.
De som med otillåtna medel skaffar sig fördelar gentemot sina medtävlare förstör helt enkelt hela syftet med idrotten.
EnglishUnless we remedy this divergence, organized criminals in Europe will continue to have an advantage over the police.
Om vi inte upphäver denna divergens kommer den organiserade brottsligheten att också i fortsättningen ha bättre chanser än polisen.
EnglishThe lack of strict regulation in Brazil means exporters also have an unfair competitive advantage over European farmers.
Avsaknaden av strikt reglering i Brasilien innebär att även exportörer har en orättvis konkurrensfördel gentemot EU-jordbrukarna.
EnglishRussia sells energy wherever it can obtain the best price for it, and China and India, as major consumers, have the advantage over Europe here.
Ryssland säljer energi där priset är högst och här har Kina och Indien som storkonsumenter en fördel framför EU.
EnglishWe should not be wasting hard-earned taxpayers' money on a fourth satellite system that offers no advantage over the others.
Vi borde inte slösa bort skattebetalarnas surt förvärvade pengar på ett fjärde satellitsystem som inte medför några fördelar jämfört med de övriga.
EnglishAll the types of meat produced using a lot of grain will have a clear advantage over other types of meat, it seems to me.
Jag tror nämligen att alla de typer av kött som produceras med hjälp av mycket spannmål klart kommer att få ett försprång gentemot andra typer av kött.
EnglishIt can meet the standards and it wants a competitive advantage over those who have not done the same.
Man har gjort investeringar, klarar av att uppfylla standarderna, och vill få ett konkurrensmässigt övertag över dem som inte är i samma position.
EnglishAll the rules that give the European Women’s Lobby an advantage over other organisations are politically iniquitous and legally questionable.
Alla regler som ger Europeiska kvinnolobbyn fördelar framför andra organisationer är politiskt orättfärdiga och tvivelaktiga från rättslig synpunkt.
EnglishAll the rules that give the European Women ’ s Lobby an advantage over other organisations are politically iniquitous and legally questionable.
Alla regler som ger Europeiska kvinnolobbyn fördelar framför andra organisationer är politiskt orättfärdiga och tvivelaktiga från rättslig synpunkt.
EnglishOn the other hand, the producers of the cars themselves have an enormous commercial advantage over the producers of components and independent service stations.
Å andra sidan har billtillverkarna själva en oerhörd kommersiell fördel gentemot komponenttillverkarna och de oberoende verkstäderna.
EnglishI recognise that in Northern Ireland we have had a distinct advantage over our colleagues in the mainland UK, including the prices we have been receiving recently.
Jag inser att vi i Nordirland har en märkbar fördel gentemot våra kolleger på fastlandet, inklusive de priser vi har fått på senare tid.
EnglishWhat we do not want to do with this legislation is to give one country's type of production an advantage over another country's type of production.
Vad vi Vad vi däremot inte vill uppnå med denna lagstiftning är att skapa fördelar för ett lands typ av produktion framför andra länders produktionstyper.

Liknande översättningar för "advantage over" på svenska

advantage substantiv
over adverb
over preposition